Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudba jako atribut etnické identity AfroAmeričanů
Název práce v češtině: Hudba jako atribut etnické identity AfroAmeričanů
Název v anglickém jazyce: Music as an Attribute of the Ethnic Identity of African Americans
Klíčová slova: Afroameričané|afroamerická hudba|černošská hudební tradice|využití a funkce hudby|protest|černošství|etnická identita
Klíčová slova anglicky: African Americans|African American music|black musical tradition|uses and functions of music|protest|blackness|ethnic identity
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií (21-UESEBS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2015
Datum zadání: 27.09.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2015
Datum a čas obhajoby: 18.09.2023 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2023
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Blüml, Ph.D.
  Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK