Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Atribuce autorství básnických textů
Název práce v češtině: Atribuce autorství básnických textů
Název v anglickém jazyce: Authorship Attribution of Poetic Texts
Klíčová slova: atribuce autorství|stylometrie|versologie|strojové učení|korpusová lingvistika
Klíčová slova anglicky: authorship attribution|stylometry|versification|machine learning|corpus linguistics
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2015
Datum zadání: 27.09.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2015
Datum a čas obhajoby: 21.11.2019 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.11.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Milička, Ph.D.
  Ján Mačutek
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK