Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad románu An Equal Music od Vikrama Setha s úvodní studií o autorovi, stylu románu a problémech překladu
Název práce v češtině: Komentovaný překlad románu An Equal Music od Vikrama Setha s úvodní studií o autorovi, stylu románu a problémech překladu
Název v anglickém jazyce: An annotated translation of Vikram Seth's novel An Equal Music with an introduction to the author, the novel's style and translation complexities
Klíčová slova: Vikram Seth, Equal Music, současná beletrie v angličtině, překlad, čeština, styl, překladatelská analýza
Klíčová slova anglicky: Vikram Seth, Equal Music, contemporary fiction in English, translation, Czech language, style, translation analysis
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2015
Datum zadání: 29.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.10.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je vytvořit komentovaný překlad románu (nebo podstatné části románu) An Equal Music (1999) od současného indického autora píšícího anglicky Vikrama Setha. Anotace budou zahrnovat nejen vysvětlivky literárních aluzí, popřípadě britských reálií, ale i výklad odkazů na klasickou hudbu, hudebních termínů a popisu hudby, která se v díle hojně odráží. Úvodní komentář bude obsahovat informativní studii o autorovi, jeho díle a stylu a dále stylistickou analýzu románu An Equal Music. Překladatelská analýza se zaměří na nejtypičtější jevy výchozího textu; následně budou analyzovány překladatelské problémy, které se v originále vyskytly. Bude popsána zvolená metoda překladu, zvažovány posuny a možná řešení.
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
SETH, Vikram, An Equal Music. London: Phoenix House, 1999.

Sekundární literatura:
BAKER, M. In Other Words: A coursebook on translation. Londýn: Routledge, 1992.
BUSHNELL, Cameron F. Postcolonial Readings of Music in World Literature:Turning Empire on Its Ear. New York and Abingdon: Routledge, 2013, pp. 126-147.
CAREY, John, „Review of An Equal Music“. The Sunday Times, London, July 15, 1999.
ČECHOVÁ, M. Současná česká stylistika. Praha: ISV nakladatelství, 2003
CHRISTOPHER, Nicholas, „Quartet for five“. The New York Times, June 13, 1999.
GADDIS, ROSE M. Translation and Literary Criticism: Translation as Analysis. Binghampton: SUNY, 1997.
GUPTA, Roopali, Vikram Seth’s Art: An Appraisal. New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors, 2005.
HOSKING, Susan, „An Equal Music: A Novel of the In-between“. In PRAMOD, K. N and RAJINDER, K. D. (eds.) Vikram Seth, The Literary Genius: A Critical Response. Prestige Books, 2015.
Hrala, M. (ed.). Kapitoly z dějin českého překladu. Praha: Karolinum 2002.
HRALA, M. (ed.) Český překlad 1945 – 2003. Praha: FF UK 2005.
KUBÍČEK, Tomáš. Vypravěč: Kategorie narativní analýzy. Brno: Host, 1997.
KUFNEROVÁ, Z. Překládání a čeština. Jinočany: H&H, 1994. ISBN 80-85787-14-8
LEFEVERE, André. Translating literature. New York : The Modern Language Association of America, 1994.
LEVÝ, Jiří. České teorie překladu I+II. Praha : Ivo Železný, 1996.
LEVÝ, J.: Umění překladu. 3.vyd. Praha: Železný, 1998.
MOKASHI-PUNEKAR, Rohini, Contemporary Indian Writers in English: Vikram Seth: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press India Pvt. Ltd., 2008.
MOHANTY, Seemita. A Critical Analysis of Vikram Seth’s Poetry and Fiction. New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors, 2007.
NEWMARK, P. A Textbook of Translation. Singapur: Prentice Hall, 1988.
NORD, CH. Text analysis in translation: theory, methodology and didactic application of a
model for translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi, 1991. ISBN 90-5183-311-3
PICIUCCO, Pier Paulo (ed.), A Companion to Indian Fiction in English. New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors, 2004.
POPOVIČ, A. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975.
PYM, Anthony. Method in Translation History. Manchester: St Jerome Publishing, 1998.
PYM, A. Venutti’s Visibility [online]. Tarragona : Anthony Pym URLhttp://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/translation/1996_Venuti.pdf
REISS, K. Translation Criticism: Potentials and Limitations. Manchester, 2000.
SPICE, Nicholas, „Mooching“ (Review of Vikram Seth’s Equal Music). London Review of Books, vol. 21, No. 9, 29 April 1999, pp. 15-16.
STRINGER, Jenny (ed.). The Oxford Companion to Twentieth-Century Literature in English. With an introduction by John Sutherland. Oxford: Oxford University Press, repr. 2004.
VENUTI, L. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London and New York: Routledge. 1995.
VILIKOVSKÝ, J. Překlad jako tvorba. Praha: Železný, 2002
VRBOVÁ, A. Stylistika pro překladatele. Praha: Karolinum, 1998.
Další literatura bude zadávána v průběhu práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK