Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dvojúrovňové optimalizačné modely a ich využitie v úlohách optimalizácie portfólia
Název práce v jazyce práce (slovenština): Dvojúrovňové optimalizačné modely a ich využitie v úlohách optimalizácie portfólia
Název práce v češtině: Dvouúrovňové optimalizační modely a jejich využití v úlohách optimalizace portfolia
Název v anglickém jazyce: Bilevel optimization problems and their applications to portfolio selection
Klíčová slova: Dvouúrovňové problémy, Stochastická dominance druhého řádu, Míry rizika
Klíčová slova anglicky: Bilevel problems, Second degree stochastic dominance, Risk measures
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2015
Datum zadání: 26.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.03.2016
Datum a čas obhajoby: 31.01.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.01.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:04.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2018
Oponenti: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Při optimalizaci portfolia se používá několik modelů, které zohledňují výnosy a riziko. Prvním byl Markowitzův model navržen již v roce 1952. Ve snaze odstranit nedostatky tohoto modelu vznikaly další modely, ve kterých se různými způsoby kvantifikovalo riziko portfolií. Ve všech těchto modelech se využívá rizikový parametr, jehož volba je velmi důležitá.
Jeden ze způsobů jak volit tento parametr je založen na ex-post hodnoceni výnosů portfolií. Volba optimálního portfolia pak vede na dvouúrovňovou optimalizační úlohu.
Diplomant se seznámí s dvouúrovňovými optimalizačními úlohami a pojedná o jejich základních vlastnostech a postupech řešení.
Teoretické výsledky pak aplikuje na úlohu optimalizace portfolia při použití reálných finančních dat.
Seznam odborné literatury
[1] J. Dupačová, J. Hurt, J.Štěpán (2002): Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, část II.
[2] J., F. Ingersoll (1987): Theory of financial decision making. Rowman and Littlefield publishers.
[3] H. Levy, T. Post (2005): Investments, Pearson Education, Essex.
[4] R.T. Rockafellar and S. Uryasev: Conditional Value-at-Risk for General Loss Distributions. Journal of Banking and Finance, 26/7, 2002, 1443-1471.
[5] V. Kozmík: Eficience portfolií při spojitém rozdělení výnosů, diplomová práce MFF UK, 2010.
[6] B. Colson, P. Marcotte, G.Savard: An overview of bilevel optimization. Annals of Oper. Research (2007) 153: 235–256.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK