Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení viskoelastických vlastností dvou typů předbobtnalého kukuřičného škrobu s využitím testu stresové relaxace
Název práce v češtině: Hodnocení viskoelastických vlastností dvou typů předbobtnalého kukuřičného škrobu s využitím testu stresové relaxace
Název v anglickém jazyce: The evaluation of viscoelastic properties of two types of pregelatinized corn starch using stress relaxation test
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.09.2015
Datum zadání: 21.02.2017
Datum a čas obhajoby: 01.06.2017 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2017
Oponenti: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracování literární rešerše k dané problematice
Zpracování teoretické části práce
Experimentální řešení dané problematiky
Vyhodnocení výsledků
Písemné zpracování diplomové práce
Seznam odborné literatury
Masuda, H., Higashitani, K., Yoshida, H.: Powder technology handbook. London, Taylor & Francis 2006.
Celik, M.: Pharmaceutical powder compaction technology. New York, Marcel Dekker 2011
Schulze, D.: Powder and bulk solids. Berlin, Springer 2008
Augsburger L.L., Hoag S.W.: Pharmaceutical dosage forms: Tablets, vol. 1, 2. 3. New York, Informa Healthcare 2008.
Mahato, R.I., Narang, A.S.: Pharmaceutical dosage forms and drug delivery. Boca Raton, CRC Press 2012.
Rowe, R.C. et al.:Handbook of pharmaceutical excipients. London, Pharmaceutical Press 2013.
Storey, R.A., Ymén I.: Solid state characterization of pharmaceuticals. Chichester, John Wiley & Sons Ltd. 2011
J. Pharm. Sci., J. Pharm. Pharmacol., Čes. Slov. Farm. a další.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK