Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj bruslařských dovedností u věkové kategorie U-10
Název práce v češtině: Rozvoj bruslařských dovedností u věkové kategorie U-10
Název v anglickém jazyce: Skating skills development at ages U - 10
Klíčová slova: Lední hokej, bruslení, průpravná cvičení, mladší školní věk, metodika nácviku bruslení, didaktika sportovních her
Klíčová slova anglicky: Ice hockey, skating, training exercises, school age, skating metodology, didactics sports games
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Arnošt
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.09.2015
Datum zadání: 24.09.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 00:00
Místo konání obhajoby: Katedra Sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Oponenti: PhDr. Zdeněk Vojta
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK