Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pavel Tigrid v kontextu kultury poválečného exilu
Název práce v češtině: Pavel Tigrid v kontextu kultury poválečného exilu
Název v anglickém jazyce: Pavel Tigrid in Context of Postwar Exile Culture
Klíčová slova: Exil|Pavel Tigrid|Kultura|Tisk|rozhlas|Rádio Svobodná Evropa
Klíčová slova anglicky: Exile|Pavel Tigrid|Culture|Press|radio|Radio Free Europe
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2015
Datum zadání: 29.09.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2015
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat činností Pavla Tigrida, jakožto jednoho z čelných představitelů prvního poválečného exilu, v kontextu kulturního, společenského a politického vývoje československé emigrace. Bude analyzovat především Tigridovo působení v rámci československých intelektuálních kruhů v nově vznikajících exilových periodikách v letech 1948 - 1956 se zaměřením na proměny žurnalistické praxe těchto tiskovin. Práce se bude opírat o periodika dostupná v pražské knihovně Libri Prohibiti s přihlédnutím k materiálům ze zahraničních archivů, dále pak o vzpomínkové knihy a základní sekundární literaturu.
Seznam odborné literatury
Kaplan Karel: Poúnorový exil 1948-1949. Liberec: Dialog, 2007.
Knopp, František: Česká literatura v exilu 1948-1989. Bibliografie. Praha: Makropulos, 1996.
Kosatík Pavel: Tigrid, poprvé: průvodce osudem inteligentního muže ve dvacátém století. Praha: Mladá fronta, 2013.
Lederer Jiří: Svědectví Pavla Tigrida. Mnichov: Opus bonum, 1982.
Přibáň Michal: Prvních dvacet let: kulturní rada a další kapitoly z dějin literárního exilu 1948-1968. Brno: Host, 2008.
Tigrid Pavel: Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Praha: Academia, 2000.
Tigrid Pavel: Marx na Hradčanech. Brno: Barrister a Principal, 2001.
Tigrid Pavel: Politická emigrace v atomovém věku. Praha: Prostor, 1990.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK