Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza smrtelných nehod při potápění s přístrojem na území ČR od roku 1997 do současnosti
Název práce v češtině: Analýza smrtelných nehod při potápění s přístrojem na území ČR od roku 1997 do současnosti
Název v anglickém jazyce: Analysis of fatal accidents in the Czech Republic during scuba diving from 1997 to present
Klíčová slova: potápění, smrtelné nehody, rizikové faktory
Klíčová slova anglicky: diving, fatal accidents, risk factors
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Mgr. David Vondrášek
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.09.2015
Datum zadání: 24.09.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2017 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UD2-2, D208, Seminární místnost katedry technických a úpolových sportů
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Oponenti: PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK