Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dieudonné ako príklad nového antisemitizmu vo Francúzsku
Název práce v jazyce práce (slovenština): Dieudonné ako príklad nového antisemitizmu vo Francúzsku
Název práce v češtině: Dieudonné ako príklad nového antisemitizmu vo Francúzsku
Název v anglickém jazyce: Dieudonné as an example of new antisemitism in France
Klíčová slova: Nový antisemitizmus, Francúzsko, židia, Dieudonné M´bala M´bala, antisionizmus
Klíčová slova anglicky: New anti-Semitism, France, jews, Dieudonné M´bala M´bala, anti-Sionizm
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.09.2015
Datum zadání: 23.09.2015
Datum a čas obhajoby: 14.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2016
Oponenti: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Chesler Phyllis, The New Anti-Semitism (Gefen Publishing House, 2014), Kindle edition. Dobkowski Michael, Islamophobia and Anti-semitism, Shared Prejudice or Singular Social Pathologies (CrossCurrents, september 2015), 322.
Jikeli Günther, Antisemitic Attitudes among Muslims in Europe (ISGAP Occasional Paper Series, máj 2015),4
Rosenfeld H. Alvin, Deciphering the New Antisemitism (Indiana University Press, 2015), Kindle edition.
Silverstein Paul A., The context of Antisemitisme and Islamophobia in France (Patterns of Prejudice, január 2008), 43.
Judaken Jonathan, „So what’s new? Rethinking the new antisemitism in a global age“, Patterns of Prejudice, 2008, http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=67d54b04-da0c-4982-baf3-415e2933ee3d%40sessionmgr4002&hid=4202&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edsram.aleph.publish.000474206&db=edsram (stiahnuté 18.2.2016).
Peace Timothy, „Un antisémitisme nouveau? The debate about a new antisemitism in France“, Patterns of prejudice, február 2009, http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=f4fb2d89-b3c5-4140-b3c5-d07ba9ff8390%40sessionmgr115&hid=103&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edsram.aleph.publish.000480348&db=edsram (stiahnuté 12.3.2016).
Předběžná náplň práce
Práca sa zameriava na objasnenie špecifických znakov nového antisemitizmu vo Francúzsku a jeho odlíšenie od predošlých vĺn antisemitizmu. Aktuálnosť témy spočíva v značnom náraste antisemitsky motivovaných činov, ako aj v náraste emigrácie francúzskych židov do Izraela. Zameriava sa na tri hlavné znaky a to je v prvom rade spojenie nového antisemitizmu s populáciou moslimských prisťahovalcov, v druhom rade zakrývanie antisemitizmu antisionizmom a nakoniec zmena ukotvenia nového antisemitizmu na politickom spektre. Súčasťou práce je štúdia tvorby Dieudonného M´bala M´bala, známeho francúzskeho komika, ktorý je často kritizovaný za antisemitské prejav a výroky. Na jeho umeleckej a politickej dráhe sa následne snažím ukázať prvky nového antisemitizmu, ktoré som si stanovila v prvej časti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis is aimed at specific character of the new anti-Semitism in France and concrete elements that differ the new wave from the old one. This topic is very up to date in today´s France because of significant increase of anti-Semitic crimes and growing numbres of jews emigrating to Israel. Three main differences which I explore in my thesis are : connection between new anti-Semitism and moslim immigrants, overlapping anti-Semitism with anti-Zionism and shift of anti-Semitism on the political spetrum. Second part of my thesis is study of artistic production of Dieudonné M´bala M´bala, french entertainer known for his controversial statements. In his political and artistic career I am trying to find aspects of new anti-Semitism mentioned in the first part.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK