Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příčiny účinků a účinky příčin
Název práce v češtině: Příčiny účinků a účinky příčin
Název v anglickém jazyce: Causes of Effects and Effects of Causes
Klíčová slova: Kauzalita, asociace, intervence, randomizace, strukturální modely
Klíčová slova anglicky: Causality, association, intervention, randomization, structural equation models
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.10.2015
Datum zadání: 13.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.11.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:21.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2017
Oponenti: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The aim of this thesis is to get familiar with a structure of causality and some causal inference methods used in statistics. A difference between the causes of effects and effects of causes should be illustrated using some real data situations. Some important statistical results can be discussed.
Seznam odborné literatury
[1] Kalisch, M. and Bühlmann, P. (2013). Causal structure learning and inference: a selective review. Quality Technology & Quantitative Management 11, 3-21.

[2] Pearl, J. (2000). Causality, Cambridge University Press, New York. 7

[3] Dawid, A.P., Faigman, D.L., and Fienberg, S.E. (2013). Fitting Science Into Legal Contexts: Assessing Effects of Causes or Causes of Effects. Sociological Methods & Research 2014 43: 359-390.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK