Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stopová speciační analýza arsenu v nápojích
Název práce v češtině: Stopová speciační analýza arsenu v nápojích
Název v anglickém jazyce: Trace speciation analysis of arsenic in beverages
Klíčová slova: speciační analýza, arsen, generování hydridů, nápoje
Klíčová slova anglicky: speciation analysis, arsenic, hydride generation, beverages
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Tomáš Matoušek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.12.2015
Datum zadání: 08.02.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:19.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Oponenti: Ing. Věra Spěváčková, CSc.
 
 
 
Konzultanti:
RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Tématem práce je optimalizace a validace stanovení toxikologicky významných specií arsenu v nápojích, s minimální úpravou vzorků. Analýzy se budou provádět pomocí selektivního generování hydridů As, jejich záchytu vymrazováním v kapalném dusíku s detekcí AAS. Potenciálním problémem jsou zejména obsah alkoholu v matrici, nerozpuštěné částice a pěnění vzorku při analýze.
Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.
Detašované pracoviště - oddělení stopové prvkové analýzy
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Tel. 241 062 474 , e-mail matousek@biomed.cas.cz
http://www.biomed.cas.cz/iach-dtea/
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aim of the thesis is optimization and validation of determination of toxicologically important forms of arsenic in beverages. Determination of arsenic species will be performed by selective hydride generation of arsenic hydrides with cryogenic collection under liquid nitrogen and AAS detection. The potential challenges are alcohol content in sample matrix, undissolved particles and sample foaming during analysis.
Institute of Analytical Chemistry of the CAS, v. v. i.
Detached workplace - Department of Trace Element Analysis
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
Tel. 241 062 474 , e-mail matousek@biomed.cas.cz
http://www.biomed.cas.cz/iach-dtea/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK