Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestní odpovědnost právnických osob
Název práce v češtině: Trestní odpovědnost právnických osob
Název v anglickém jazyce: Criminal Liability of Legal Entities
Klíčová slova: Trestní odpovědnost, právnické osoby, přičitatelnost, trestní odpovědnost právního nástupce
Klíčová slova anglicky: Criminal liability, legal entities, imputability, criminal liability of legal successor
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2015
Datum zadání: 23.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.09.2015
Datum a čas obhajoby: 25.09.2018 13:30
Místo konání obhajoby: 412/4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:26.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2018
Oponenti: prof. doc. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.
  JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK