Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Excitation wavelength-dependent Raman spectra of single-layer graphene-phtalocyanine hybrid systems
Název práce v češtině: Ramanova spektra hybridních systémů monovrstevý grafen-ftalocyanin v závislosti na vlnové délce excitace
Název v anglickém jazyce: Excitation wavelength-dependent Raman spectra of single-layer graphene-phtalocyanine hybrid systems
Klíčová slova: GERS, grafen, ftalocyanin
Klíčová slova anglicky: GERS,graphene, phthalocyanine
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Blanka Vlčková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.09.2015
Datum zadání: 18.01.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2016
Oponenti: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D.
doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
Předběžná náplň práce
Příprava, charakterizace, měření a analýza GERS spekter hybridních systémů monovrstevný grafen-ftalocyanin a resonančních Ramanových spekter referentních vzorků s ftalocyaninem v závislosti na excitační vlnové délce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Preparation, characterization and excitation wavelength-dependent Raman spectra of single layer graphene-phthalocyanine hybrid systems and resonance Raman spectra of reference systems with phthalocyanine.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK