Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Půdní vestavba jako předmět občanskoprávních vztahů
Název práce v češtině: Půdní vestavba jako předmět občanskoprávních vztahů
Název v anglickém jazyce: Attic flats as an object of civil law relations
Klíčová slova: smlouva o výstavbě, půdní byty
Klíčová slova anglicky: contract on construction, attic flats
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2015
Datum zadání: 23.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.09.2015
Datum a čas obhajoby: 17.10.2016 13:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 131
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 17.10.2016
Oponenti: JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce má za cíl komplexní pohled na problematiku výstavby půdních bytů zejména z pohledu občanskoprávních vztahů. Obsahem práce je obecný výklad o vývoji bytového práva v českém právním prostředí, dále vývoj smluvního typu smlouvy o výstavbě a konečně též rozbor náležitostí smlouvy o výstavbě podle aktuálně platného občanského zákoníku.

Součástí práce jsou i pasáže zabývající se zápisem vlastnického práva od katastru nemovitostí, problematikou stavebního řízení a daňovými aspekty souvisejícími s výstavbou půdních bytů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aim of the thesis is a comprehensive view on the issue of construction of the attics flats, especially in view of civil law relations. This work contains a general explanation of the development of housing law in the Czech legal environment, the development of a contractual type of the agreement on the construction and finally also the analysis of essential requirements of agreements for the construction according to the applicable Civil Code.

The thesis includes passages concerning the registration of ownership rights to the land registry, the issue of building permit procedure and tax aspects related to the construction of the attics apartments.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK