Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
První ústava Kyperské republiky a její vliv na eskalaci řecko-tureckého etnického konfliktu
Název práce v češtině: První ústava Kyperské republiky a její vliv na eskalaci řecko-tureckého etnického konfliktu
Název v anglickém jazyce: The First Constitution of the Republic of Cyprus and Its Effect on the Escalation of the Greco-Turkish Ethnic Conflict
Klíčová slova: 1960, 1963, Kypr, Kyperská republika, ústava, Makarios III., Grivas, EOKA, etnické násilí, dekolonizace
Klíčová slova anglicky: 1960, 1963, Cyprus, Republic of Cyprus, constitution, Makarios III., Grivas, EOKA, ethnic violence, decolonisation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.09.2015
Datum zadání: 21.09.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK