Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Institucionální analýza podpory české kinematografie
Název práce v češtině: Institucionální analýza podpory české kinematografie
Název v anglickém jazyce: Institucional Analysis of Support of Czech Cinematography
Klíčová slova: kulturní politika, audiovizuální politika, kinematografie, neoliberalismus, formální instituce, institucionální změna
Klíčová slova anglicky: cultural policy, audiovisual policy, cinematography, neoliberalism, formal institutions, institutional change
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: MUDr. Petr Háva, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.09.2015
Datum zadání: 21.09.2015
Datum a čas obhajoby: 19.06.2017 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2017
Oponenti: doc. Mgr. Bohumil Nekolný
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK