Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
„Drug handling“ in Prague and Frankfurt: questioning the horizons of secondary, qualitative, inter-national and inter-lingual research
Název práce v češtině: „Prodávání drog“ v Praze a Frankfurtu: zkoumání možností sekundárního, kvalitativního, mezinárodního a mezi-jazykového výzkumu
Název v anglickém jazyce: „Drug handling“ in Prague and Frankfurt: questioning the horizons of secondary, qualitative, inter-national and inter-lingual research
Klíčová slova: Praha, Frankfurt, „prodávání“ drog, sekundární kvalitativní analýza, dealer
Klíčová slova anglicky: Prague, Frankfurt, drug handling, secondary qualitative analysis, dealer
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2015
Datum zadání: 23.09.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Anotace:
Data z bakalářské práce budou doplněna údaji z Frankfurtu a autor se pokusí o jejich propojení za účelem hledání možností pro komparaci. Využije přitom metod situační analýzy a sekundární analýzy kvalitativních dat, předpokládá se zvládnutí problematiky metodologické a případně také lingvistické. Půjde o explorační studii, lze uvažovat i o případném doplnění materiálu na české straně, a to zejména v případě, kdyby se možnosti komparace ukázaly jako omezené.
Jazykem práce může být angličtina, neboť to je podmínkou dalšího (doktorského) studia v SRN.
The data from bachelor thesis are to be completed by the data acquired from Centre for Drug Research based in Frankfurt. Author is attempting to find way of possible links between data in order to seek possibilities of comparison. He would like to use method of situational and secondary qualitative data analysis. There is assumption of handling methodological as well linguistic struggles. The aim of the study is exploratory while in the consideration is also completion of the bachelor thesis based data if the possibilities of comparison are not sufficient.
Cíle:
The main goal is thorough discussion of drug dealing phenomena based on own analysis of two data sets which is coupled with the discussion of theoretical and methodological approaches. Emphasis is going to be put on the strengths and weakness of different approaches to analysis, interpretation and their specific combinations.
Metodika:
I expound upon my bachelor thesis and especially the model of behaviour presented there. The impulse to the analysis is inclusion of the interviews conducted by Centre for Drug Research at the Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt. I would like to apply secondary qualitative analysis (Heaton 2008) and situational analysis (Clarke 2005) and enrich my former investigation primarily by analysis incorporating other theoretical approaches than I employed before. In this part I base my analysis on the approach to the interviews grounded in the „verstehende“ sociology as is employed by Kauffman (2010) and on the narrative analysis utilized by Sandberg (2010) based on Pressler (2008, 2009) notion of narrative approach.
Hypotézy:
Hypothesis is not seen as a suitable concept for qualitative analysis because logic of qualitative research follows rather „exploration“ than „verification“.
Charakteristika závěrů:
Expected outcome is enhancement and discussion of existing theoretical approaches concerning the theme of thesis as well as discussion of the available arsenal of methods. It touches in last years discussed and controversial issue of „secondary qualitative analysis“. This issue is gaining its importance in nowadays inter-connected and globalized world which posses a challenge of inter-national investigation.
Seznam odborné literatury
Allen, C. (2007). Crime, drugs and social theory: A phenomenological approach. Ashgate Publishing,
Ltd..
Bryman, Alan (2012). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press
Clarke, A. (Ed.). (2005). Situational analysis: Grounded theory after the postmodern turn. Sage.
Heaton, J. (2004). Reworking qualitative data. Sage.
Heaton, J. (2008). Secondary analysis of qualitative data: An overview.Historical Social
Research/Historische Sozialforschung, 33-45.
Hirschauer, S. (2006). Putting things into words. Ethnographic description and the silence of the social.
Human Studies, 29(4), 413-441.
Jacques, S., & Allen, A. (2014). Bentham’s Sanction Typology and Restrictive Deterrence A Study of
Young, Suburban, Middle-Class Drug Dealers. Journal of drug issues, 44(2), 212-230.
Katz, J. (2008). Seductions of crime: Moral and sensual attractions in doing evil. Basic Books.
Kaufmann, J. (2010). Chápající rozhovor. (Vyd. 1., 151 s.) Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
Letherby, G., Scott, J., & Williams, M. (2012). Objectivity and subjectivity in social research. Sage.
MacCoun et al.. (2009). Do citizens know whether their state has decriminalized marijuana? Assessing
the perceptual component of deterrence theory. Review of Law & Economics, 5(1), 347-371.
Pogarsky, G. (2002). Identifying “deterrable” offenders: Implications for research on
deterrence. Justice Quarterly, 19(3), 431-452.
Presser, L. (2008). Been a heavy life: Stories of violent men. University of Illinois Press.
Presser, L. (2009). The narratives of offenders. Theoretical Criminology, 13(2), 177-200.
Sandberg, S. (2010). What can “lies” tell us about life? Notes towards a framework of narrative criminology.
Journal of Criminal Justice Education,21(4), 447-465.
Schulz, S. (2014). Individual Differences in the Deterrence Process: Which Individuals Learn (Most)
from Their Offending Experiences?. Journal of Quantitative Criminology, 30(2), 215-236.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK