Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Economic Development of Crimea after March 2014
Název práce v češtině: Economic Development of Crimea after March 2014
Název v anglickém jazyce: Economic Development of Crimea after March 2014
Klíčová slova: Krym, integrace, ekonomik, Rusko, sporná území
Klíčová slova anglicky: Crimea, integration, economy, Russia, disputed territories
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.09.2015
Datum zadání: 18.09.2015
Datum a čas obhajoby: 22.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: IMS FSV Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2016
Oponenti: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
  Dr. Elodie Douarin
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK