Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika pozemních min v Bosně a Hercegovině: současná situace a dopady na místní obyvatele
Název práce v češtině: Problematika pozemních min v Bosně a Hercegovině: současná situace a dopady na místní obyvatele
Název v anglickém jazyce: Landmine Issue in Bosnia and Herzegovina: the Current Situation and the Impacts on Local Residents
Klíčová slova: pozemní miny, Bosna a Hercegoviny, odminování, BHMAC
Klíčová slova anglicky: landmines, Bosnia and Herzegovina, demining, BHMAC
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.09.2015
Datum zadání: 18.09.2015
Datum a čas obhajoby: 13.06.2016 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2016
Oponenti: Mgr. Daniel Heler
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BHMAC – Mine Risk Education [online]. c2016 [cit. 2016-4-28]. Dostupné z: http://www.bhmac.org/en/stream.daenet?kat=65.

BOSNIA AND HERZEGOVINA, COUNCIL OF MINISTERS. Bosnia and Herzegovina Mine Action Strategy (2009-2019) [online]. 2008 [cit. 2016-4-28]. Dostupné z: www.bhmac.org/en/filedownload.daenet?did=414.

Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction [online]. September 1997, [cit. 2016-4-28]. Dostupné z: http://www.un.org/Depts/mine/UNDocs/ban_trty.htm.
Landmine monitor 2014 [online]. 2014 [cit. 2016-4-28]. Dostupné z: http://www.the-monitor.org/media/1716915/Landmine-Monitor-2014-Web.pdf.
Landmine monitor 2015 [online]. 2015 [cit. 2016-4-28]. Dostupné z: http://www.the-monitor.org/media/2152583/Landmine-Monitor-2015_finalpdf.pdf.

Landmine and cluster munition monitor [online]. [cit. 2016-4-28]. Dostupné z: http://archives.the-monitor.org/index.php/publications/display?url=lm/1999/bosnia.html#Heading9539.

Landmine and cluster munition monitor [online]. September 2011 [cit. 2016-4-28]. Dostupné z: http://archives.the-monitor.org/index.php/cp/display/region_profiles/theme/836.

ORAHOVAC, Ahdin. Responding to enviromental challenges with a view to promoting cooperation and security in the OSCE area. 22nd OSCE Economic and Enviromental Forum [online]. September 2014, [cit. 2016-4-28]. Dostupné z: http://www.osce.org/secretariat/123394?download=true.

Peace support operations in Bosnia and Herzegovina. NATO [online]. September 2015, [cit. 2016-4-28]. Dostupné z: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52122.htm.

Progress in implementation of the anti-personnel mine ban convention. Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction [online]. December 2015, [cit. 2016-4-28]. Dostupné z: http://www.apminebanconvention.org/newsroom/press-releases/detail/article/1449478528-progress-in-implementation-of-the-anti-personnel-mine-ban-convention/.

Trading Economics [online]. February 2016 [cit. 2016-4-28]. Dostupné z:
http://www.tradingeconomics.com/bosnia-and-herzegovina/unemployment-rate.

ZDRALE, Goran. BHMAC operational activities during and after year natural disasters in BiH. Second Preparatory Meeting of the OSCE 23rd Economic and Environmental Forum [online]. May 2014, [cit. 2016-4-28]. Dostupné z: http://www.osce.org/pc/156381?download=true.

-----------
BEURDEN, Dascha Van. Landmines in Bosnia and Herzegovina: a visit to the Bosnia Herzegovina Mine Action Center, BHMAC [online]. 2007 [cit. 2016-4-28]. Dostupné z: https://www.essex.ac.uk/armedcon/story_id/Landmines%20in%20Bosnia%20and%20Herzegovina.pdf.

BIACH, Michael. Bosnia mines still kill 20 years later. Al Jazeera[online]. February 2014, [cit. 2016-4-28]. Dostupné z: http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/02/bosnia-mines-still-kill-20-years-later-201425131626160304.html.

BOLTON, Matthew. Foreign aid and landmine clearance: governance, politics and security in Afghanistan, Bosnia and Sudan. London: Tauris, 2010. ISBN 978-18-488-5216-7.

CLARKE, Richard, F. W. Carter a David Turnock. Part III: Country studies: Chapter 13: Bosnia and Hercegovina. In: Environmental Problems In East-Central Europe [online]. December 2001, [cit. 2016-4-28]. s. 283-304. Dostupné z: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=69d4882e-97b4-4def-a733-6e529ea6c745%40sessionmgr120&hid=116.
COLES, Kimberley. Democratic Designs: International Intervention and Electoral Practices in Postwar Bosnia – Herzegovina [online]. Michigan: University of Michigan Press, 2007 [cit. 2016-04-28]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=X_6Q0IvPwKIC&printsec=frontcover&dq=kimberly+coles,+democratic+designs&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwioyLTElLHMAhXkF5oKHbItCxgQ6AEIHDAA#v=onepage&q=kimberly%20coles%2C%20democratic%20designs&f=false. ISBN 978-04-720-6985-9.

GLENNY, Misha. The fall of Yugoslavia: the third Balkan war. London: Penguin Books, 1993. ISBN 0-14-023415-2.

GRUJIĆ, Zoran. Bosnia and Herzegovina Demining 15 years later. The Journal of ERW and Mine Action [online]. Autumn 2010, iss. 14,3 [cit. 2016-4-28]. Dostupné z: http://www.jmu.edu/cisr/journal/14.3/spcl_rpt/grujic/grujic.shtml. ISSN 2154-1485.

HEDGES, Chris. Bosnia land mine kills U.S. soldier. The New York Times [online]. February 1996, [cit. 2016-4-28]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/1996/02/04/world/bosnia-land-mine-kills-us-soldier.html.

HENIG, David. Iron in the soil: Living with military waste in Bosnia-Herzegovina Antropology Today [online]. February 2012, vol. 28, iss. 1. [cit. 2016-4-28]. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8322.2012.00851.x/epdf.

HLADKÝ, Ladislav. Bosna a Hercegovina: historie nešťastné země. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1996. ISBN 80-85765-61-6.

JUKIC, Elvira M. Bosnia De-Mining Boss Grilled Over Corruption Claims. BalkanInsight [online]. April 2014, [cit. 2016-4-28]. Dostupné z: http://www.balkaninsight.com/en/article/bosnia-mining-director-questioned-over-corruption.

MacDOWALL, Andrew. War-torn and impoverished, Bosnia faces rebuild once again after floods. The Guardian[online]. May 2014, [cit. 2016-4-28]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/world/2014/may/25/bosnia-floods-landmines-create-risk-as-waters-recede.

MCGRATH, Rae. Landmines and unexploded ordnance: a resource book [online]. London: Pluto Press, 2000 [cit. 2016-04-28]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=2001165. ISBN 978-18-496-4013-8.

MITCHELL, Shannon K. Death, disability, displaced persons and development: the case of landmines in Bosnia and Herzegovina. World Development [online]. 2004. [cit. 2016-04-06]. Dostupné z: http://ac.els-cdn.com.ezproxy.is.cuni.cz/S0305750X04001482/1-s2.0-S0305750X04001482-main.pdf?_tid=95db9970-fbe2-11e5-a880-00000aab0f26&acdnat=1459938810_fe0e1578d79478c5001da50263ef7699.

RIEGL, Martin. Proměny politické mapy po roce 1945. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4111-6.


THOMAS, Nigel a MIKULAN, Krunoslav. Válka v Jugoslávii: Bosna, Kosovo a Makedonie 1992-2001. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2375-4.

TOE, Rodolfo. Demining in Bosnia slowed by lack of funds. BalkanInsight [online]. April 2016, [cit. 2016-4-28]. Dostupné z: http://www.balkaninsight.com/en/article/demining-in-bosnia-slowed-by-lacking-funds-04-01-2016.

WINN, Chelsea. Shifting Minefields : Bosnia Violent Legacy in the Wake of the Balkan Floods. Centre for Security Governance [online]. May 2014, [cit. 2016-4-28]. Dostupné z: http://www.ssrresourcecentre.org/2014/05/28/shifting-minefields-bosnias-violent-legacy-in-the-wake-of-the-balkan-floods/.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá problematikou pozemních min v Bosně a Hercegovině. Důraz je kladen především na ilustrování současné situace a hrozeb, které pozemní miny v zemi představují. Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem daná problematika ovlivňuje místní obyvatele a proč se jí do současnosti nepodařilo vyřešit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis is dealing with the issue of landmines in Bosnia and Herzegovina. The explanation of current situation in the country and threats posed by landmines are emphasized. The aim of this thesis is to find out how the mentioned issue influences local residents and why it has not been solved up to now.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK