Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj komunikačního systému v Koreji do vzniku prvního moderního poštovního úřadu
Název práce v češtině: Vývoj komunikačního systému v Koreji do vzniku prvního moderního poštovního úřadu
Název v anglickém jazyce: The history of communication means in Korea till the establishment of the first modern post office
Klíčová slova: Historie komunikačních systémů v Koreji, poštovní stanice a cesty, signální ohně, vojenská komunikace, soukromá a veřejná korespondence, počátky moderní komunikace v Koreji, pošta, telegraf, dynastie I
Klíčová slova anglicky: History of communication means in Korea, postal stations and roads, signal beacons, military communication, private and public correspondence, beginnings of modern communication systems in Korea, postal system, telegraph, Yi dynasty
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.09.2015
Datum zadání: 16.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.09.2015
Datum a čas obhajoby: 14.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Vladimír Glomb, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomantka se ve své práci bude věnovat vývoji a systému komunikace v Koreji do vzniku prvního moderního poštovního úřadu včetně. Při zpracování bude postupovat následujícím způsobem:
a) Vymezí metodu, rozsah tématu a základní pojmy;
b) stručně popíše systém komunikace v době před Korjŏ a pokusí se ho srovnat s čínským;
c) vymezí základní komunikační systémy za Čosŏnu (distribuce dokumentů, veřejná a soukromá pošta, systém v době míru a války, signální ohně a další prostředky) a pokusí se přiblížit funkci nejrůznějších druhů poslů a jejich status;
d) uvedený systém se pokusí demonstrovat na době imdžinských válek (1592-8) podle oficiálních dokumentů (dynastické kroniky, soukromé literátské spisy, zejména Miam ilgi);
e) v závěrečné části práce popíše a zhodnotí vliv modernizačního hnutí na komunikační systém a jeho diverzifikaci, zejména na vznik prvního moderního poštovního úřadu roku 1884.
f) Práce bude doplněna o kratší demonstrační přílohy (lze vložit i do textu).
Seznam odborné literatury
Prameny:
Samguk sagi.
Idžo sillok.
Miam ilgi
Literatura a zdroje:
KIM, Urjong· Kim Häjŏng Tchongsin jŏksa, pongsuesŏ aipchonkkadži. CommunicationBooks 2015. ISBN 9791130436418
I Pjŏngsŏp Tchongsin jŏksa CommunicationBooks 2013. ISBN 8966808972, 9788966808977
SIN Tongho, Kŭndähwa aikchonesŏ hăngbokŭi mesindžŏro učchaeguk 130 njŏn jŏhäng), i-ePUB, Inc. 2014. ISBN 8967661304, 9788967661304
http://www.crmo.go.kr/museum/history/mu_history1.do
http://www.postmuseum.go.kr/?menuno=2212
http://stamp.epost.go.kr/board/board.jsp?site=&id=spsw0101&mode=view&idx=6094
http://www.culturecontent.com/content/contentView.do?search_div=CP_THE&search_div_id=CP_THE009&cp_code=cp0505&index_id=cp05050009&content_id=cp050500090001&search_left_menu
http://www.tta.or.kr/fileDB/PDF/b-1.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK