Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aspekty francouzské zahraniční politiky ve vztahu k Iráku
Název práce v češtině: Aspekty francouzské zahraniční politiky ve vztahu k Iráku
Název v anglickém jazyce: Aspects of French Foreign Policy Towards Iraq
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: Mgr. David Král
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2005
Datum zadání: 05.06.2005
Datum a čas obhajoby: 19.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2006
Oponenti: Mgr. Markéta Brüstlová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK