Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam exkurze ve výuce chemie
Název práce v češtině: Význam exkurze ve výuce chemie
Název v anglickém jazyce: Importance of field trip in chemistry education
Klíčová slova: exkurze, chemie, mimoškolní výuka, webové stránky
Klíčová slova anglicky: field trip, chemistry, extracurricular activity, websites
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.09.2015
Datum zadání: 16.09.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:17.01.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:18.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2016
Oponenti: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK