Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aspekty podnikové kultury z hlediska křesťanské etiky
Název práce v češtině: Aspekty podnikové kultury z hlediska křesťanské etiky
Název v anglickém jazyce: Company Culture Aspects in View of Christian Ethics
Klíčová slova: podniková kultura, lidský potenciál a schopnosti, učící se organizace, schopnosti, předporozumění lidským vztahům v podniku, svoboda v práci, povolání, spolupráce, podnikání jako služba a služební management
Klíčová slova anglicky: company culture, human potential and capabilities, ´learning organisation´, capabilities, pre-understanding of human relationships in a company, freedom in a job, work and calling, entreprise, servant-leadership
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2015
Datum zadání: 22.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2016
Datum a čas obhajoby: 16.01.2017 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.11.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:22.11.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2017
Oponenti: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Armstrong, Michael: Personální management, Přel. J. Koubek, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999,
963 s., ISBN 80-7169-614-5.
Anzenbacher, Arno: Křesťanská sociální etika, Přel. K. Šprunk, 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004, 254 s. ISBN 80-7325-030-6.
Kenneth E. Goodpaster: Conscience and Corporate Culture. Malden: Blackwell Publishing 2007.
Michael Naughton: Leading Wisely in Difficult Times. Three Cases of Faith and Business. New York: Paulist Press 2011.
Drucker, Peter F. : Řízení v turbulentní době, Přel. P. Medek, 1. vyd. Praha: Management Press, 1994, 214 s. ISBN 80-85603-67-5.
Grün, Anselm; Zeitz Jochen: Bůh a peníze, Přel. Š. Sirovátka, 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013, 207 s. ISBN 978-80-7195-603-7.
Novak, Michael: Katolické sociální myšlení a liberální instituce, Přel. M. Kittová, R. Mlíkovská, 1. vyd. Praha: Česká křesťanská akademie, 1999, 318 s. ISBN 80-85795-34-5.
Peschke, Karl-Heinz: Křesťanská etika, Přel. M. Skovajsa, 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1999, 696 s. ISBN 80-7021-331-0.
Sedláček, Tomáš: Ekonomie dobra a zla, 2. vyd. Praha: 65. pole, 2012, 367 s. ISBN 978-80-87506-10-3.
Weber, Helmut: Všeobecná morální teologie, Přel. M. Kratochvíl, 1. vyd. Praha: ZVON/Vyšehrad, 1998, 376 s. ISBN 80-7021-292-6.
Sociální encykliky a sociální nauku katolické církve
Předběžná náplň práce
Téma práce: Kultura podniku z pohledu křesťanské etiky a předpoklady, za kterých bude zaměstnanec ochoten nejen plnit svoje zadané úkoly, ale bude věnovat svému zaměstnavateli své nejlepší schopnosti a dovednosti, nápady a invenci;
Přínos křesťanské etiky pro ovlivňování podnikové kultury, řízení podniku a dosažení jeho cílů.

Cíl práce:
Navrhnout implementaci principů křesťanské etiky do podnikové kultury tak, aby podporovala dosažení cílů podniku jako prostředku pro nejúčinnější uspokojování relevantních potřeb a zájmů vnitřních i vnějších subjektů a pro obnovu a rozvoj jejich potenciálu za předpokladu respektování trvalé udržitelnosti rozvoje kvality života a životního prostředí.
Postup práce a použité metody:
- studium odborné relevantní literatury zaměřené na podnikovou kulturu, křesťanskou etiku, morálku a sociální nauku církve
- využití teoretických znalostí na poznání podnikové kultury z hlediska křesťanské etiky
- navrhnout žádoucí změny podnikové kultury z pohledu křesťanské etiky a implementaci jejích principů za předpokladu respektování trvalé udržitelnosti kvality života jednotlivců a společnosti jako celku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is focused on the multifaceted phenonomenon of company culture in the the present-day global market economy working environment. It is designed as a reflection of tacit every-day practices within companies covering managers´, employees and administrative routines in human behavior in the perspective of Christian understanding of ethics and studies the opportunity and limits of applying these viewpoints together with the ordinary needs of the company. A crucial research question is on what condition are employees willing not just their external working tasks but also to commit their best capabilities and inventions to the day-to-day running of their company. And to discuss critically some possible limits of this approach from a management theory as well as an ethical viewpoint.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK