Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hlavní města v dějinách Bengálska
Název práce v češtině: Hlavní města v dějinách Bengálska
Název v anglickém jazyce: Capital Cities in the History of Bengal
Klíčová slova: Indie|Bengálsko|hlavní města|dějiny|Gaur-Lakhnautí|Debkot|Pándua-Fírúzábád|Tánda|Sonárgáon|Satgáon|Rádžmahal|Muršidábád|Dháka|Kalkata
Klíčová slova anglicky: India|Bengal|Capital Cities|History|Gaur-Lakhnauti|Devikot|Pandua-Firuzabad|Tanda|Sonargaon|Satgaon|Rajmahal|Murshidabad|Dhaka|Calcutta
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.09.2015
Datum zadání: 16.09.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.10.2015
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V dějinách Bengálska nalezneme mnoho měst, která sloužila v různých historických obdobích jako mocenská centra celého regionu. Práce si klade za cíl zmapovat tato hlavní města na území Bengálska od nejstarší doby po současnost - dle historických pramenů a archeologických pozůstatků zpracovaných v dostupné sekundární literatuře. Dále se zaměřuje na důvody, proč docházelo k častým přemístěním těchto center. Jejich přehled co do rozsahu nemůže být zcela vyvážený, protože o některých se nedochoval dostatek zpráv. Nicméně práce má vždy ambici zkoumat, jak byla tato města ovlivněna statusem reprezentativního sídla vládců regionu. V další části se autorka pokusí o porovnání jednotlivých měst mezi sebou. V čem se jejich vývoj lišil a v jakých bodech se naopak shodoval. Mezi rysy, které budou v práci porovnávány, patří například způsob vlády jednotlivých panovníků, architektonický styl, opevnění a další prvky městské výstavby, geografické umístění regionálních center a měnící se role hlavního města v různých historických obdobích.
Osnova
1. Stručná historie Bengálska: zmapování historických událostí, které nějakým způsobem ovlivnily vývoj, vznik a zánik jednotlivých hlavních měst.
1.1. Před příchodem muslimů.
1.2. Vláda muslimských vládců.
1.3. Britská vláda.

2. Chronologie hlavních měst: výčet jednotlivých hlavních měst podle časové osy.

3. Popis jednotlivých významných hlavních měst: historie, důvody vzniku a pádu, přední architektonické prvky.
3.1. Navadvípa
3.2. Gaur-Lakhnautí
3.3. Višnupur
3.4. Muršidábád
3.5. Dháka
3.6. Kalkata

4. Komparace jednotlivých hlavních měst na základě teoretické práce Campbella Scotta.
4.1. Jak se měnila role hlavního města v průběhu historie.
4.2. Hlavní město jako výraz a symbol vlády.
4.3. Od čeho se odvíjí logika umístění hlavního města.
4.4. Jaké jsou důvody přemístění hlavního města.
4.5. Jaký má vliv umístění hlavního města na obyvatelstvo.
4.6. Negativa statutu hlavního města.
4.7. Jak tento status ovlivnil rozvoj města.
Seznam odborné literatury
ALLEN, Basil Copleston. Dacca. 1. Allababad: The Pioneer Press, 1912.
BANERJEA, Dr. Dhrubajyoti. European Calcutta: Images and Recollections of a Bygone Era. 1. Aufl, 1. Nachdr. New Delhi: UBS Publishers' Distributors, 2006. ISBN 81-747-6506-9.
BRADLEY-BIRT, F. The Romance of an Eastern Capital. Indian ed. London: Smith, Elder, 1906, 418 s.
CAMPBELL, Scott. Cold War Metropolis: The Fall and Rebirth of Berlin as a World City. Minneapolis: University of Minnesota Press (forthcoming). Dostupné z: http://www-personal.umich.edu/~sdcamp/capitals/Ch2.html
CHAUDHURI, Sukanta. Calcutta, The Living City. 1st paperback ed. New York: Oxford University Press, 1995, 2 v. ISBN 019563697X2.
CRAWFORD, Dirom Gray. A Brief History of the Hughli District. Kalkata: Bengal Secretariat Press, 1902, 102 s.
DUTTA, Krishna. Calcutta: A Cultural and Literary History. New Delhi: Roli, 2003. ISBN 81-743-6260-6.
GHOSH, Pika. Temple to Love: Architecture and Devotion in Seventeenth-century Bengal. Bloomington: Indiana University Press, c2005, xv, 255 p. ISBN 02-533-4487-5.
GHULĀM, Ḥusayn Zaydpurī a Maulavi Abdus SALAM. The Riyaz̤u-s-salāt̤īn: A History of Bengal. Calcutta: The Asiatic Society, 1902, 482 s.
HOSSAIN, Syud. Echoes from Old Dacca. 2. vyd. Dhaka: Hakkani Publishers, 1909, 63 s. ISBN 948-433-044-6.
HUSAIN, A a M RASHID. Gawr-Lakhnawati: A Survey of Historical Monuments and Sites in Bangladesh, SHMSB 002. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1997, xiv, 175 p. ISBN 98-451-2345-7.
HUSAIN, A a M RASHID. Mainamati-Devaparvata: A Survey of Historical Monuments and Sites in Bangladesh, SHMSB 001. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1997, xiv, 304 p. ISBN 98-451-2346-5.
MAJUMDAR, R. The History of Bengal: Hindu Period. Ramna, Dacca: University of Dacca, 1943, 729 s.
O'MALLEY, Lewis Sydney Steward. Murshidabad. 1. Kalkata: The Bengal Secretariat Book Depot, 1914, 258 s.
ROY, Samaren. Calcutta: Society and Change, 1690-1990. Calcutta: Rupa, 1991, 220 p., [22] p. of plates. ISBN 81-716-7054-7.
SENGUPTA, Nitish K. History of the Bengali-speaking People. 3. vyd. New Delhi: UBS Publishers' Distributors, 2001, xiv, 550 p. ISBN 81-747-6355-4.
SINHA, B. Dynastic History of Magadha, cir. 450-1200 A.D. 1. New Delhi: Abhinav Publications, 1977, 275 s. Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=V3KDaZY85wYC&pg=PA253&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
SINHA, Pradip. Calcutta in Urban History. 1st ed. Calcutta: Firma KLM, 1978, xix, 268 p.
SMITH, Monica L. The Archaeology of South Asian Cities. Journal of Archaeological Research. 2006, 14(2): 97-142. DOI: 10.1007/s10814-006-9002-7. ISSN 1059-0161. Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1007/s10814-006-9002-7
STRNAD, Jaroslav. Dějiny Indie. Vyd. 1., dopl. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013, 1189 s. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-241-2.
THANKAPPAN NAIR, P. Calcutta in the 17th Century. Calcutta: Firma KLM, 1986, xv, 502 p., [16] p. of plates.
WALSH, John Henry Tull. A History of Murshidabad District (Bengal): With Biographies of Some of its Noted Families. 1. London: Jarrold, 1902, 362 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK