Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klinické a epidemiologické charakteristiky nejčastěji importovaných horečnatých nákaz a možnosti prevence
Název práce v češtině: Klinické a epidemiologické charakteristiky nejčastěji importovaných horečnatých nákaz a možnosti prevence
Název v anglickém jazyce: Clinical and epidemiological features of the most commonly imported febrile illnesses and preventive measures
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika infekčních nemocí (13-421)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.09.2015
Datum zadání: 11.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.09.2015
Datum a čas obhajoby: 19.09.2016 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:17.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2016
Oponenti: doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
  prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
 
 
Konzultanti: RNDr. MUDr. František Stejskal, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK