Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Epigenetic Alternations in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma: Potential Biomarkers
Název práce v češtině: Epigenetické alterace u dlaždicobuněčných nádorů hlavy a krku: potenciální biomarkery
Název v anglickém jazyce: Epigenetic Alternations in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma: Potential Biomarkers
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav klinické biochemie a diagnostiky (15-620)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2015
Datum zadání: 10.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.09.2015
Datum a čas obhajoby: 17.09.2019 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2019
Oponenti: doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
  doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
 
 
Konzultanti: Mgr. Marcela Slavíčková, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK