Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alterace glykokalyx v kritických stavech a během velkých operačních výkonů a možnosti jeho protekce
Název práce v češtině: Alterace glykokalyx v kritických stavech a během velkých operačních výkonů a možnosti jeho protekce
Název v anglickém jazyce: Alternation of Glycocalyx in Critical Illness and during Major Surgery and Approaches for Glycocalyx Protection
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Chirurgická klinika (15-441)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2015
Datum zadání: 10.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.09.2015
Datum a čas obhajoby: 30.05.2019 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:09.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2019
Oponenti: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.
  prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK