Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nanočástice a jejich vliv na imunitní systém: Studium prozánětlivého potenciálu vybraných karbonových nanomateriálů
Název práce v češtině: Nanočástice a jejich vliv na imunitní systém: Studium prozánětlivého potenciálu vybraných karbonových nanomateriálů
Název v anglickém jazyce: Nanoparticles and Their Effect on the Immune System: Study of the Proinflammatory Potential of Selected Carbon Nanomaterials
Klíčová slova: Nanočástice; imunita; změny
Klíčová slova anglicky: Nanoparticles; immunity; changes
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav klinické imunologie a alergologie (15-630)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2015
Datum zadání: 10.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.09.2015
Datum a čas obhajoby: 15.06.2022 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:21.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2022
Oponenti: prof. MUDr. Jiří Stulík, CSc.
  doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
Předběžná náplň práce
Bude sledován vliv nanočástic na imunitní systém.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The influence of nanoparticles on immune system will be investigated.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK