Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Městský mobiliář jako součást vizuální podoby Prahy - analýza vybraných typů
Název práce v češtině: Městský mobiliář jako součást vizuální podoby Prahy - analýza vybraných typů
Název v anglickém jazyce: Street furniture as a part of the visual appearance of Prague - Analysis of selected types
Klíčová slova: Praha, městský mobiliář, veřejný prostor, lavička, koš
Klíčová slova anglicky: Prague, street furniture, public space, bench, litter bin
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.09.2015
Datum zadání: 09.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.09.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Oponenti: PhDr. Milan Pech, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod – městský mobiliář jako téma dějin umění
2. Městský mobiliář v kontextu dějin veřejného prostoru
3. Městský mobiliář ve vnímání současného obyvatele a uživatele města
4. Městský mobiliář jako výtvarný problém
5. Analýza vybraných příkladů ze současné Prahy
6. Současná tvorba městského mobiliáře pro Prahu
7. Závěr – městský mobiliář jako součást vizuální podoby současné Prahy
Seznam odborné literatury
AJVAZ/HAVEL/MITÁŠOVÁ 2004 – Michal AVAJZ/Ivan M. HAVEL/Monika MITÁŠOVÁ: Prostor a jeho člověk. Praha 2004
AUGÉ 1999 - Marc AUGÉ: Antropologie současných světů. Brno 1999
BŘEZOVSKA/KRISTEK 2013 – Markéta BŘEZOVSKÁ/Jan KRISTEK (eds.): Boj o prostor:Architektura jako společenská praxe. Zlín 2013.
ČABLOVÁ 2013 – Markéta ČABLOVÁ: Prostory: průvodce tvorbou a obnovou veřejných prostranství. Brno 2013.
ČABLOVÁ 2005 – Markéta ČABLOVÁ: Kvalita veřejných prostorů. Brno
DAY 2004 – Christopher DAY: Duch a místo. Brno 2004
FOUCAULT 1996 – Michel FOUCAULT: Myšlení vnějšku. Praha 1996.
GEHL 2012 – Jan GEHL: Města pro lidi. Brno 2012.
GEHL 2000 – Jan GEHL: Život mezi budovami: Užívání veřejných prostranství. Brno 2000.
GEHL/ GEMZØE 2002 – Jan GEHL/Lars GEMZØE: Nové městské prostory. Brno 2002.
HONZÍK 1946 – Karel HOZNÍK: Tvorba životního slohu. 1946 Praha.
KRATOCHVÍL 2012 - Petr KRATOCHVÍL (ed.): Architektura a veřejný prostor. Praha 2012.
KRAUEL 2007 – Jacobo KRAUEL: Street furniture. Barcelona 2007
LYNCH 2004 – Kevin LYNCH: Obraz města. Praha 2004
MITCHELL 2004 - William J. MITCHELL: e-topia : Život ve městě trochu jinak. Praha 2004.
NORBERG-SCHULZ 1994 – Christian NORBERG-SCHULZ: Genius loci: K fenomenologii architektury. Praha 1994.
PAVLÍČKOVÁ 1997 - Kateřina PAVLÍČKOVÁ (ed.): Umělecké dílo ve veřejném prostoru. Praha 1997.
RUBÍNOVÁ 2006 – Dana RUBÍNOVÁ: Ergonomie. Brno 2006.
SCHUBERT 2007 – Alfréd SCHUBERT a kol.: Péče o památkově významné venkovní komunikace. Praha 2007.
SITENSKÝ 1989 - Ladislav SITENSKÝ: Praha mého mládí. Praha 1989
ŠEVČÍK 1999 – Oldřich ŠEVČÍK: Programy a prohlášení architektů XX. století. Praha 1999.
ŠILHÁNKOVÁ 2003 – Vladimíra ŠILHÁNKOVÁ ed.: Veřejné prostory a život města - sborník příspěvků konference, Brno 24. října 2002. Brno 2003
ŠPAČEK 2006 - Ladislav ŠPAČEK: Pražské pumpy a vodovodní stojany. Praha 2006.

Ostatní zdroje:
The Social Life of Small Urban Spaces, William H. Whyte. 1988.https://vimeo.com/111488563
Dokumentární koláž o proměnách historického centra města, Mizející Praha, Připravil Z. Jiráský, 2008.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10200605518-mizejici-praha/208542154190001
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se bude zabývat městským mobiliářem v Praze. Pozornost bude zaměřena na současnou tvorbu městského mobiliáře. Jakou roli hraje v kontextu utváření veřejného prostoru a jak je nyní vnímán? Budou probrány jeho jednotlivé prvky. Práce se pokusí zmapovat současnou situaci v Praze a upozornit na problematiku tohoto tématu z různých úhlů pohledu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Bachelor thesis will deal with street furniture in Prague. Attention will be focused on contemporary production of street furniture. What is its role in context of shaping public space and how it is now perceived by the public? Its individual elements will be discussed. I attempt to map the current situation in Prague by providing a detailed analysis including various points of view.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK