Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Středověká kulturní střediska Sahary
Název práce v češtině: Středověká kulturní střediska Sahary
Název v anglickém jazyce: Medieval cultural centers in the Sahara region
Klíčová slova: etnické skupiny, Sahara, rukopisy, Timbuktu, Tuaregové
Klíčová slova anglicky: ethnic groups, Middle Ages, Sahara, Manuscripts, Timbuktu, Tuareg
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.09.2015
Datum zadání: 08.09.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.09.2015
Datum a čas obhajoby: 30.05.2017 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:18.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jana Jiroušková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměřuje na rozmanitá etnika v oblasti Sahary, především pak v průběhu období zlatého věku středověkých říší. Práce také klade důraz na význam a vliv islámu v celé této oblasti a jeho roli v rámci klíčových etnických skupin. V geografickém rámci je práce zasazena do oblasti od dnešní Mauritánie až k oblasti jezera Čad. Sahara je zde vnímána v širším geografickém kontextu, neboť zahrnuje i oblasti, které jsou považovány za součást Sahelu. Práce se zaměřuje i na interakci rozmanitých etnických skupin. Stěžejním cílem práce je však podrobná analýza intelektuálních center jako byly Timbuktu či Walata a současný stav bádání v oblasti rukopisů na území Mali a Mauritánie. V práci je uveden vliv významných etnických skupin na karavanním obchodu, stejně jako jejich vzájemné vztahy a soupeření, jejichž pochopení je klíčové i pro současné dění v této neklidné oblasti.
Seznam odborné literatury
Chambaz B. (2005). Sur la route du sel & du savoir. Paris: Seuil.
Davidson B. (1985). A History of West Africa, 1000-1800. Harlow: Longman Group Limited.
Editors Diagne S.B., Jeppie S. (Ed.) (2008). The meanings of Timbuktu. Cape Town: HSRC Press.
Dijan J. (2012). Les manuscripts de Tombouctou. Paris: JC Latt`es.
Editors Hunwick J.O., O‘Fahey (Ed.) (2003). The Writings of Western Sudanic Africa. Leiden: Brill.
Hunwick J.O. (2003). Timbuktu and the Songhay Empire. Leiden: Brill.
Keenan J. (2004). The Lesser Gods of the Sahara. London: Frank Cass Publisher.
Lydon G. (2009). On Trans-Saharan Trails. Cambridge: Cambridge University Press.
Lydon G., Kratli G. (2011). The Trans-Saharan Book Trade. Leiden: Brill.
Marty P. (1920). Études sur l’Islam et les tribus du Soudan, Les Kounta de l’Est. Paris:
Hachette Livre BNF.
Marty P. (1920). Études sur l’Islam et les tribus du Soudan, La région de Tomboctou. Paris: Hachette Livre BNF.
Oliver R. (2004). Medieval Africa, 1250-1800. Cambridge: Cambridge University Press.
Wright J. (2007). The Trans-Saharan Slave Trade. New York: Routledge.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK