Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The mathematical theory of perturbations in cosmology
Název práce v češtině: Matematická teorie perturbací v kosmologii
Název v anglickém jazyce: The mathematical theory of perturbations in cosmology
Klíčová slova: gravitace, teorie kosmologických perturbací, f(R)-kosmologie
Klíčová slova anglicky: cosmological perturbation theory, f(R)-cosmologies, gravity
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vojtěch Pravda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.09.2015
Datum zadání: 08.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.09.2015
Datum a čas obhajoby: 29.09.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:08.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2015
Oponenti: Dr. A. Chopovsky
  Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK