Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní úprava odměňování zaměstnanců v České republice
Název práce v češtině: Právní úprava odměňování zaměstnanců v České republice
Název v anglickém jazyce: The legal framework in remuneration of the employees in Czech republic
Klíčová slova: odměňování, právní úprava, příplatek
Klíčová slova anglicky: remuneration, legal framework, allowance
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.09.2015
Datum zadání: 07.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.09.2015
Datum a čas obhajoby: 16.12.2020 10:30
Místo konání obhajoby: m. 311
Datum odevzdání elektronické podoby:28.10.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:28.10.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.12.2020
Oponenti: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK