Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv rozdílných plášťů jízdního kola na energetický výdej organismu
Název práce v češtině: Vliv rozdílných plášťů jízdního kola na energetický výdej organismu
Název v anglickém jazyce: Effect of different types of bicycle tires on energy expenditure
Klíčová slova: MTB, valivý odpor, Fat Bike, spotřeba kyslíku, spiroergometrie, nepřímá kalorimetrie
Klíčová slova anglicky: MTB, rolling resistance, Fat Bike, oxygen consumption, spiroergometry, indirect calorimetry
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Matouš Jindra, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.09.2015
Datum zadání: 11.09.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Oponenti: doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Tomáš Brtník
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK