Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení křivky kritického výkonu v plavání u triatlonistů
Název práce v češtině: Stanovení křivky kritického výkonu v plavání u triatlonistů
Název v anglickém jazyce: Curve- fitting of the critical power in swimming for triathletes
Klíčová slova: kritický výkon, plavání, triatlon, biotinetic, testování
Klíčová slova anglicky: Critical power, swimming, triathlon, biokinetic, testing
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.09.2015
Datum zadání: 03.09.2015
Datum a čas obhajoby: 16.01.2017 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2017
Oponenti: PaedDr. Josef Horčic, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK