Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Differences in vowel duration between Scottish English and Standard British English
Název práce v češtině: Odlišnosti v trvání vokálů mezi skotskou angličtinou a standardní britskou angličtinou
Název v anglickém jazyce: Differences in vowel duration between Scottish English and Standard British English
Klíčová slova: Angličtina, přízvuk, RP, Skotská angličtina, SVLR, trvání vokálů
Klíčová slova anglicky: English, accent, RP, Standard Scottish English, SVLR, vowel length
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.09.2015
Datum zadání: 02.09.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.09.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- studentka prostuduje relevantní literaturu a vypracuje přehled dosavadních studií o standardní britské angličtině (SBrE) a skotské angličtině (ScE), popř. dialektech angličtiny obecně; zaměření na temporální charakteristiky vokálů skotských mluvčích
- studentka bude analyzovat nahrávky 6 mluvčích ScE a 6 mluvčích SBrE:
- sama pořídí nahrávky 6 mluvčích skotské angličtiny
- provede zpracování těchto nahrávek a navíc 2 nahrávek SBrE (tj. automatická segmentace, manuální úprava hranic všech vokálů)
- akustická analýza, získání údajů o trvání vokálů v různých kontextech
- statistické zpracování – porovnání obecných, skupinových i individuálních tendencí, vyvození závěrů
Seznam odborné literatury
Abercrombie, David. 1979. ‘The accents of Standard English in Scotland.’ In A. J. Aitken, T. McArthur and A. McIntosh, (eds). Languages of Scotland. Edinburgh: Chambers, 68–84.

Britain, D. (2007). Language in the British Isles. Cambridge: Cambridge University Press.

Cruttenden, A. (2001). Gimson’s Pronunciation of English (sixth edition). London: Arnold.

Ferragne, E., & Pellegrino, F. (2010). Vowel systems and accent similarity in the British Isles: Exploiting multidimensional acoustic distances in phonetics. Journal of Phonetics, 38(4), 526–539.

Foulkes, P. and Docherty, G. (eds.) (1999). Urban voices. Accent studies in the British Isles. London: Arnold.

Hughes, G. A. and Trudgill, P. (1996). English accents and dialects. An introduction to social and regional varieties of English in the British Isles (3rd edition). London: Arnold.

Jones, C. (2002). The English Language in Scotland: An Introduction to Scots. East Linton, East Lothian, Scotland: Tuckwell Press Ltd.

Kortmann, B. (2004). A Handbook of Varieties of English. Mouton de Gruyter.

Lawson, E., Scobbie, J. M., & Stuart-Smith, J. (2013). Bunched /r/ promotes vowel merger to schwar: An ultrasound tongue imaging study of Scottish sociophonetic variation. Journal of Phonetics, 41(3–4), 198–210.

Rathcke, T. and Smith, R. (2011). Exploring timing in accents of British English. Proceedings of the 17th ICPhS, pp. 1666-1669. Hong Kong: ISCA.

Scobbie, J., Hewlett, N. and Turk, A. (1999). Standard English in Edinburgh and Glasgow: the Scottish Vowel Length Rule revealed. In Foulkes, P. and Docherty, G. (eds.) Urban voices. Accent studies in the British Isles. London: Arnold, 230-245.

Stuart-Smith, J. and Tweedie, F. (2000). Accent change in Glaswegian: A sociophonetic investigation. Final Report to the Leverhulme Trust (Grant no. F/179/AX)

Trudgill, P. (1999a). The dialects of England (2nd edition). Oxford: Blackwell.

Wells, J. C. (1982). Accents of English 2: The British Isles. Cambridge: Cambridge University Press.

Zdziebko, S. (2011). Issues in Scottish Vowel Quantity. Cambridge Scholars Publishing.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK