Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vliv reforem Kjóhó (1716-1745) na intelektuální vývoj tokugawské společnosti
Název práce v češtině: Vliv reforem Kjóhó (1716-1745) na intelektuální vývoj tokugawské společnosti
Název v anglickém jazyce: Impact of Kyōhō reforms on the intellectual development of Tokugawa society
Klíčová slova: reformy Kyóhó, tokugawská společnost, intelektuální dějiny
Klíčová slova anglicky: Kyōhō reforms, Tokugawa society, intellectual history
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2015
Datum zadání: 22.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.09.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:04.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. David Labus, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zhodnotit intelektuální vývoj japonské společnosti v první polovině 18. století a posoudit, do jaké míry se na tomto vývoji podílely reformy Kjóhó. Východiskem je hypotéza, že nositelem intelektuálního diskursu od období Kjóhó se stává širší okruh intelektuálů, kteří pocházeli nejen ze samurajské vrstvy, ale též z vrstvy obchodníků a rolníků.
Student nejprve popíše širší historický kontext reforem Kjóhó a následně analyzuje tyto reformy v rovině politické, ekonomické a intelektuální. Těžiště práce je ve třetí kapitole, ve které autor ukáže, jak se změnila podstata intelektuálního diskursu a jak se rozšířil okruh intelektuálů, kteří se do tohoto diskursu zapojovali. Zvláštní pozornost bude věnována zejména činnosti jednotlivých škol a akademií, ve kterých vedle samurajstva studovali a působili i intelektuálové z řad obchodnictva a rolnictva. Při práci bude student používat jako prameny vybraná díla japonských intelektuálů v japonštině a v překladech do angličtiny.
Seznam odborné literatury
Beeres, Anna (2006): Friends, acquaintances, pupils and patrons: japanese intellectual life in the late eighteenth century : A prosopographical approach. (Leiden, Leiden University Press).
Jansen, B. Marius (2000): The making of Modern Japan. (Cambridge, Belknap Press of Harvard University).
Kaitokudó kinenkai (2004): Kaitokudó čišikidžin no gakumon to sei: Ikiru koto to širu koto(Ósaka: Izumi šoin).
Mac Clain, L. James (1991): The Cambridge history of Japan. (Cambridge, Cambridge University Press).
Maruyama, Masao (1974): Studies in the Intellectual History of Tokugawa Japan. (Princeton: Princeton University Press).
Najita, Tecuo (1987): Visions of virtue in Tokugawa Japan: the Kaitokudó Merchant Academy of Osaka. (Chicago, University of Chicago Press).
Najita, Tetsuo (1991): „History and Nature in Eighteenth-century Tokugawa Thought“, in John W. Hall (ed.), The Cambridge History of Japan, Volume 4, Early Modern Japan. (Cambridge: Cambridge University Press).
Nakane Čie, Šinzaburó Óiši, Conrad Totman (1991): Tokugawa Japan: the social and economic antecedents of modern Japan. (Tokyo, University of Tokyo Press).
Roberts, Luke S. (1998): Mercantilism in a Japanese Domain: The Merchant Origins of Economic Nationalism in 18th-Century Tosa. (Cambridge, Eng.: Cambridge University Press).
Rubinger, Richard (1982): Private academies of Tokugawa Japan. (Princeton, Princeton University Press).
Sheldon, D. Charles (1983): Merchant and Society in Tokugawa Japan. (Modern Asian Studies, 17, č.3, s.477-488).
Sýkora, Jan (2010): Ekonomické myšlení v Japonsku. (Praha, Univerzita Karlova).
Totman, D. Conrad (1967): Politics in the Tokugawa bakufu, 1600-1843. (Cambridge, Harvard University Press).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK