Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rodinný jazykový management česko-anglických rodin v Lancashire
Název práce v češtině: Rodinný jazykový management česko-anglických rodin v Lancashire
Název v anglickém jazyce: Family Language Management in Czech-English Families in Lancashire
Klíčová slova: jazykový management|jazyková politika rodiny|jazyková ideologie|užívání jazyka|akvizice jazyka|rodina|děti|kvalitativní výzkum|vícejazyčná situace|čeština|angličtina
Klíčová slova anglicky: language management|family language policy|language ideology|language practice|language aquistion|family|children|qualitative research|multilingual situation|Czech|English
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2015
Datum zadání: 04.09.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.11.2015
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je výzkum rodinného jazykového managementu ve čtyřech česko-anglických rodinách z oblasti Lancashire. Pomocí hloubkových polostrukturovaných rozhovorů bude zkoumán diskurz family language policy, faktory s tímto diskurzem spojené a odlišnosti jednotlivých rodin. Práce se bude zaměřovat na analýzu diskurzu FLP, jako jednoho aspektu jazykového managementu, na jazykovou ideologii, užívání jazyka v rodině a způsob výuky a osvojování českého jazyka u dětí v rámci rodiny i mimo ni.
Hlavní výzkumné otázky této diplomové práce jsou následující:
1. Mají zkoumané rodiny vědomě stanovenou FLP?
2. Jaké jsou faktory spojené s diskurzem FLP, jak ovlivňují FLP a výuku a osvojování českého jazyka v rodině?
3. Jaká je jazyková ideologie a užívání jazyka v rodině?
4. Jaké jsou základní deklarované tendence rodinného jazykového managementu v každé rodině?
Seznam odborné literatury
Language management in contact situations: perspectives from three continents. Frankfurt am Main: Peter Lang, c2009, xiii, 255 s. Prague papers on language, society, and interaction. ISBN 978-3-631-58263-3.
SCHWARTZ, Mila. Family language policy: Core issues of an emerging field. Applied Linguistics Review [online]. 2010, vol.1(1): 171-191 [cit. 2013-01-14].
SCHWARTZ, Mila a Anna VERSCHIK. Successful family language policy: parents, children and educators in interaction. viii, 295 pages. Multilingual education, v. 7. ISBN 94-007-7752-3.
KING, Lyn a FOGLE. Raising Bilingual Children: Common Parental Concerns and Current Research. In: FOGLE, a . CAL Digests [online]. Georgetown University, 2006 [cit. 2015-05-30]. Dostupné z: www.cal.org/content/download/1557/16538/file/RaisingBilingualChildrenEnglishSpanish.pdf
KING, Kendall A. a Lyn Wright FOGLE. Family language policy and bilingual parenting. In: Language Teaching [online]. 2013, s. 172-194 [cit. 2015-08-26]. DOI: 10.1017/S0261444812000493. ISSN 0261-4448. Dostupné z: http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0261444812000493
VERDON, Sarah, Sharynne MCLEOD a Adam WINSLER. Language maintenance and loss in a population study of young Australian children. In: Early Childhood Research Quarterly [online]. 2014, s. 168-181 [cit. 2015-08-26]. DOI: 10.1016/j.ecresq.2013.12.003. ISSN 08852006. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0885200614000027
SELONI, Lisya a Yusuf SARFATI. (Trans)national language ideologies and family language practices: a life history inquiry of Judeo-Spanish in Turkey. In: Language Policy [online]. 2013, s. 7-26 [cit. 2015-08-26]. DOI: 10.1007/s10993-012-9262-7. ISSN 1568-4555. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s10993-012-9262-7
PÉREZ BÁEZ, Gabriela. Family language policy, transnationalism, and the diaspora community of San Lucas Quiaviní of Oaxaca, Mexico. In: Language Policy [online]. 2013, s. 27-45 [cit. 2015-08-26]. DOI: 10.1007/s10993-012-9270-7. ISSN 1568-4555. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s10993-012-9270-7
SPOLSKY, Bernard. Family language policy – the critical domain. In: Journal of Multilingual and Multicultural Development [online]. 2012, s. 3-11 [cit. 2015-08-26]. DOI: 10.1080/01434632.2011.638072. ISSN 0143-4632. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01434632.2011.638072
CURDT-CHRISTIANSEN, Xiao Lan a Guangwei HU. Family language policy: sociopolitical reality versus linguistic continuity. In: Language Policy [online]. 2013, s. 1-6 [cit. 2015-08-26]. DOI: 10.1007/s10993-012-9269-0. ISSN 1568-4555. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s10993-012-9269-0
CHATZIDAKI, Aspassia a Christina MALIGKOUDI. Family language policies among Albanian immigrants in Greece. In: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism [online]. 2013, s. 675-689 [cit. 2015-08-26]. DOI: 10.1080/13670050.2012.709817. ISSN 1367-0050. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13670050.2012.709817
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK