Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava a studium plazmově polymerních nanočástic
Název práce v češtině: Příprava a studium plazmově polymerních nanočástic
Název v anglickém jazyce: Preparation and analysis of plasma polymer nanoparticles
Klíčová slova: plasmově polymerní nanočástice, plynově agregační nanočásticový zdroj, plazma, vakuum
Klíčová slova anglicky: plasma polymer nanoparticles, gas aggregation nanoparticle source, plasma, vacuum
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Solař, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1) Seznámit se s problematikou přípravy plazmově polymerních nanočástic
2) Seznámit se s používaným experimentálním vybavením
3) Přípravit plazmově polymerních nanočástice a provést jejich základní charakterizaci (morfologie a chemické složení)
Seznam odborné literatury
Odborné články k týkající se dané problematiky
Předběžná náplň práce
Plasmově polymerní nanočástice jsou nové a zatím málo prozkoumané téma. Vzhledem ke své podstatě a kovalentním vazbám mezi atomy uhlíku (případně jiných prvků jako kyslík, dusík a fluor) mají zcela unikátní mechanismus vzniku. Náplní práce bude studium vlivu složení směsi pracovního plynu na tvorbu, velikost a chemické složení nanočástic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK