Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Simulace družicových měření elektromagnetických vln v magnetosféře Země
Název práce v češtině: Simulace družicových měření elektromagnetických vln v magnetosféře Země
Název v anglickém jazyce: Simulations of spacecraft measurements of electromagnetic waves in the Earth’s magnetosphere
Klíčová slova: vlny v plazmatu, ray tracing, magnetosféra Země, geometrická optika, simulace
Klíčová slova anglicky: waves in plasmas, ray tracing, magnetosphere of Earth, geometrical optics, simulations
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2015
Datum zadání: 03.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.01.2016
Datum a čas obhajoby: 21.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2016
Oponenti: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Studium literatury, přehled metod pro analýzu šíření elektromagnetických vln v plazmatu magnetosféry Země na základě družicových měření.
2) Příprava programu pro simulaci šíření elektromagnetických vln se zahrnutím realistického modelu hustoty plazmatu a magnetického pole v magnetosféře Země.
3) Analýza vybraných případů měření elektromagnetických vln umělými družicemi Demeter a Van Allen Probes.
Seznam odborné literatury
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York, 1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
D. A. Gurnett, A. Bhattacharjee, Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications 1st Edition, Cambridge University Press, New York., USA, 2005.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.
Předběžná náplň práce
Družicová měření elektromagnetických vln jsou důležitým prostředkem výzkumu magnetosféry Země. Tyto vlny se v magnetosférickém plazmatu mohou šířit na velké vzdálenosti a proto nesou informaci o nestabilitách plazmatu v místě jejich vzniku. K tomu je důležité simulovat šíření elektromagnetických vln se zahrnutím realistického modelu hustoty plazmatu a magnetického pole v magnetosféře Země. Součástí bakalářské práce je studium metod pro simulaci šíření elektromagnetických vln v magnetosférickém plazmatu, doplněné o jejich použití pro analýzu dat umělých družic Demeter (CNES) a Van Allen Probes (NASA). Součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu. Na práci lze navázat v následném magisterském, případně doktorském studiu.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=227
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=227
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK