Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efektivita výuky házenkářských dovedností na vybraných ZŠ ve vybraném regionu
Název práce v češtině: Efektivita výuky házenkářských dovedností na vybraných ZŠ ve vybraném regionu
Název v anglickém jazyce: Effectivity of handball skills in selcted secondary schools in Prague
Klíčová slova: Házená, herní činnosti jednotlivce, didaktika, tělesná výchova
Klíčová slova anglicky: Handball, game activities of individuals, didactics, physical education
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Martin Tůma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.08.2015
Datum zadání: 25.08.2015
Datum a čas obhajoby: 09.05.2017 13:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:06.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2017
Oponenti: PhDr. Mario Buzek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Seznámení se základy sportovních her je jedním z možných cílů vzdělávacích programů na základních školách. K účasti v modifikovaném utkání si žáci potřebují osvojit základní dovednosti (herní činnosti jednotlivce). Cílem práce je kvalitativní hodnocení úrovně vybraných házenkářských dovedností na školách ve vybraném regionu. Pro srovnání efektivity výuky budou vybrány školy, kde je výuka házené zařazována pravidelně a školy, kde je zařazována nárazově nebo vůbec. K dosažení cíle je třeba splnit následující úkoly:
1. Provést literární rešerši literatury zabývající se výukou házené ve škole
2. Provést selekci sledovaných dovedností
3. Stanovit kritéria pro kvalitativní hodnocení vybraných dovedností
4. Shromáždit kvantitativní údaje o obsahu výuky TV (se zřetelem na házenou) ve sledovaných třídách
5. Provést kvalitativní hodnocení sledovaných dovedností
6. Pokusit se o analýzu vztahů zjištěných dat
7. Formulovat závěry a případně doporučení pro změny programů
Seznam odborné literatury
1. ŠAFAŘÍKOVÁ, J. Házená: edice metodických textů pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11-15letých žáků. Praha : NS svoboda, 1998
2. EMRICH, A. Spielend Handball lernen in Schule und Verein. Wiebelsheim : Limpert, 2003
3. ČERNÝ, T., KUFNER, M. Miniházená ve škole. Praha : Český svaz házené, 2006
4. KLIMTOVÁ, Hana. Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ z pohledu pedagogické
praxe [online]. Ostrava : Ostravská univerzita, 2010 [cit. 06.10.2011]. Dostupné z WWW:
<http://projekty.osu.cz/synergie/dok/opory/klimtova-metodika-vyuky-telesne-vychovy-na-2-
stupni-zs.pdf>.
5. LUND, A., SPÄTE, D. Házená ve škole. Praha : Český svaz házené, 2012
6. HIANIK, J. Hádzaná v telocvični. Bratislava : Slovenský zväz hádzanej, 2011
a další dle pokynů vedoucího práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK