Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí látky u Plótína
Název práce v češtině: Pojetí látky u Plótína
Název v anglickém jazyce: Matter in Plotin’s philosophy
Klíčová slova: Plótínos, Enneady, novoplatonismus, látka, čas, zlo, duše, smyslový svět, rozlehlost, objem
Klíčová slova anglicky: Plotinus, Enneads, neoplatonism, matter, time, evil, soul, world of sense, size, mass
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Samuel Zajíček - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.08.2015
Datum zadání: 24.08.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.08.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:04.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Václav Němec, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je prozkoumání hypotézy, podle které je pojem látky v Plótínově filosofii systematicky nadbytečný a Plótínos jej užívá zejména z tradičních důvodů.
Matérií práce proto bude jednak utřídění Plótínových zmínek o látce (především Enn. II,4), jednak shrnutí základních interpretačních strategií tohoto pojmu v textech sekundárních autorů. Hlavní důraz bude položen na zkoumání, jakou funkci v daných interpretacích látka plní.
Samotným jádrem pak bude pokus o výstavbu interpretace, která by pojem látky marginalizovala na úroveň jazykové figury (oproti možnosti, že jde o označení něčeho objektivního), aniž by Plótínovu metafyziku ochudila o funkce, které jsou látce připisovány.
Práce přitom bude vycházet z předpokladu, že Plótínův text je vyjádřením soudržné systematické metafyziky prostředky pozdně antického myšlení, a tedy je důležitější celkový obraz než konkrétní formulace.
Seznam odborné literatury
Narbonne, J.: Plotinus in Dialogue with the Gnostics, Leiden: Brill, 2011.
O'Brien, D.: Plotinus on the Origin of Matter, Naples: Bibliopolis, 1991.
O'Brien, D.: Plotinus on matter and evil, in The Cambridge Companion to Plotinus, ed. Lloyd P. Gerson, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p. 171–195.
O’Brien, D.: Plotinus on Evil: A Study of Matter and the Soul in Plotinus’ Conception of Human Evil, in Le Néoplatonisme. Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique, sciences humaines, Paris: CRNS, 1971, s. 113–146.
Opsomer, J.: Proclus vs Plotinus on Matter (De mal. subs. 30–7), in Phronesis 46 (2001), s. 154–188
Plótínos: Enneady.
Rappe, S.: Reading Neoplatonism: Non-discursive Thinking in the Texts of Plotinus, Proclus, and Damascius, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Wagner, M.: Plotinus on the nature of physical reality, in The Cambridge Companion to Plotinus, ed. Lloyd P. Gerson, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p. 130–170.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK