Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mirko Hanák (1921 - 1971) v kontextu dobové ilustrace
Název práce v češtině: Mirko Hanák (1921 - 1971) v kontextu dobové ilustrace
Název v anglickém jazyce: Mirko Hanák (1921 - 1071) in the context of contemporary illustration
Klíčová slova: Mirko Hanák, , český. ilustrace, grafika, malba, zvířecí motivy, čínský akvarel, poválečná česká dětská ilustrace
Klíčová slova anglicky: Mirko Hanák, czech, illustration, graphic arts, painting, animal motifs, chinese watercolour, czech illustration for children afrter second world war
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.08.2015
Datum zadání: 03.08.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.03.2016
Datum a čas obhajoby: 31.01.2017 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:26.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Blanka Stehlíková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Mirko Hanák (1921-1971) byl významný český ilustrátor, grafik a malíř. Před válkou studoval dva roky na Škole umění ve Zlíně, po válce se přihlásil na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Zásadní pro jeho tvorbu bylo objevení techniky čínského akvarelu, po kterém se zcela odprostil od tehdy běžné popisné tvorby. Nejznámnější je jeho zachycení zvířat, kterým proslul i v zahraničí - v Německu, ale i v Japonsku a v severských zemích. Za svého života byl velmi vyhledávaný. Největšího ocenění za jeho života se mu dostalo na Mezinárodním knižním veletrhu v Boloni, kde získal hlavní cenu. Zemřel předčasně na leukémii. Jeho tvorba nebyla dosud komplexně zpracována.
Seznam odborné literatury
BOHATCOVÁ Miriam,Česká kniha v proměnách staletí, Praha 1990
HÁNOVÁ Markéta, Japonismus ve výtvarném umění v Čechách, Praha 2010
HOLEŠOVSKÝ František, Glosy k vývoji české ilustrace pro děti, Praha 1982
HORÁČEK Radek, Fenomén kniha : výtvarná výchova a umění knihy, Brno 2008
CHALOUPKA Otakar, Knihovny a dětská kniha : ref. a diskusní příspěvky z prac. semináře Společ. přátel knihy pro mládež, Praha 1977
JAVŮREK Josef, Obraz domova v české knižní ilustraci, Praha 1976
KEPŠTOVÁ Lubica, Slovenská detská kniha, Bratislava 2008
LACINA Jan, POLÁČEK Jiří, Odkaz Jaromíra Tomečka
LISTOPAD Karel, Dnešní dětská kniha, Praha 1945
PIEPER Katrin, Mein Kind und sein Buch, Berlin 1984
STEHLÍKOVÁ Blanka, Abeceda lásky, Osobnosti, které jsem znala, Praha 2009
STEHLÍKOVÁ Blanka, Mirko Hanák : Malá monografie s ukázkami z výtvarného díla, Šumperk 1983
STEHLÍKOVÁ Blanka, Mirko Hanák : výstava volných kreseb, ilustrací a užité grafiky z umělecké pozůstalosti, Praha 1973
STEHLÍKOVÁ Blanka, Mirko Hanák : vyběr z ilustrační tvorby, katalog výstavy, Praha 1973
STEHLÍKOVÁ Blanka,Illustrations in Czech and Slovak books for Children, Praha 1977
STEHLÍKOVÁ Blanka,Příběh české ilustrované dětské knihy 1900-2000, Písek 2010
STEHLÍKOVÁ Blanka, Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež, Praha 1984
STEJSKAL Václav, Czech and Slovak Books for Children, Praha 1975
ŠALDA F. X., Která kniha na vás v mládí nejvíce působila?, Praha 1957
URBANOVÁ Svatava, Figury a figurace : studie o ilustracích, obrázkových knihách, albech, leporelech a komiksech, Praha 1961
Kniha - přítel pionýra: [Určeno] učitelům a pionýrským pracovníkům, Praha 1954
Křižovatky literatury pro děti a mládež, Slavkov u Brna 2010
Výstava Ilustrovaná dětská kniha všech národů= [Exposition Le livre d’enfants illustré de toutes les nations], Praha 1937
Základní encyklopedická literatura a bibliografie v oborech: česká literatura, česká dětská literatura, česká hudba, knihovnictví a dějiny knihy v českých zemích, Praha 1990
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK