Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam udržitelného rozvoje v komunitních projektech
Název práce v češtině: Význam udržitelného rozvoje v komunitních projektech
Název v anglickém jazyce: Value of Sustainable Development in Community Projects
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michal Pařízek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2014
Datum zadání: 21.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.08.2015
Datum a čas obhajoby: 24.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2015
Oponenti: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK