Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam Bernarda Bolzana pro výchovu a vzdělání
Název práce v češtině: Význam Bernarda Bolzana pro výchovu a vzdělání
Název v anglickém jazyce: Importance of Bernard Bolzano for Education
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2013
Datum zadání: 04.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.08.2015
Datum a čas obhajoby: 23.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2015
Oponenti: doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK