Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Postupy OSPOD při práci s rodinami se členem závislým na návykových látkách
Název práce v češtině: Postupy OSPOD při práci s rodinami se členem závislým na návykových látkách
Název v anglickém jazyce: Focused on the Procedures of the Institution of Socio-legal Protection of Family with a Drug Addictions Member
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Ivana Čihánková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2014
Datum zadání: 21.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.08.2015
Datum a čas obhajoby: 23.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2015
Oponenti: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK