Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Webová databáze šachových partií
Název práce v češtině: Webová databáze šachových partií
Název v anglickém jazyce: Web Database for Chess Games
Klíčová slova: MySql, PHP, JavaScript, Šachy
Klíčová slova anglicky: MySql, PHP, JavaScript, Chess
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2012
Datum zadání: 08.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.07.2015
Datum a čas obhajoby: 02.02.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:04.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2016
Oponenti: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK