Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Československo v letech 1948-1989: Jak vládnoucí strana využívala jazyk k formování "příznivé" reality?
Název práce v češtině: Československo v letech 1948-1989: Jak vládnoucí strana využívala jazyk k formování "příznivé" reality?
Název v anglickém jazyce: Czechoslovakia in the years 1948-1989: How did the ruling party use the language of the formation of the "favorable" reality?
Klíčová slova: Měnová reforma 1953, Komunistická strana Československa, diskurzivní analýza, dobový tisk, cenzura, komunistická propaganda, socialismus, James Paul Gee
Klíčová slova anglicky: Monetary reform 1953, The Communist Party of Czechoslovakia, discourse analysis, contemporary press, censorship, communist propaganda, socialism, James Paul Gee
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. et Mgr. Tomáš Váňa
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.07.2015
Datum zadání: 26.07.2015
Datum a čas obhajoby: 23.01.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H105, 105, Hollar - místn. č. 105 (pro SZZk)
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2017
Oponenti: PhDr. Veronika Skalecká, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK