Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vnímání vlivu médií na body image u studentek vysokých škol
Název práce v češtině: Vnímání vlivu médií na body image u studentek vysokých škol
Název v anglickém jazyce: Perception of media influence on body image by female university students
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.07.2015
Datum zadání: 25.07.2015
Datum a čas obhajoby: 27.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2016
Oponenti: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK