Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Obezita v českých médiích
Název práce v češtině: Obezita v českých médiích
Název v anglickém jazyce: Obesity in the Czech media
Klíčová slova: Obezita, health communication, fat studies, kvantitativní obsahová analýza, životní styl
Klíčová slova anglicky: Obesity, health communication, fat studies, quantitative content analysis, lifestyle
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.07.2015
Datum zadání: 25.07.2015
Datum a čas obhajoby: 28.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2016
Oponenti: PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
  PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Boyce, T. (2007). The media and obesity. Obesity reviews, 8(s1), 201-205.
Hilbert, A., & Ried, J. (2009). Obesity in print: an analysis of daily newspapers. Obesity facts, 2(1), 46-51.
Hilton, S., Patterson, C., & Teyhan, A. (2012). Escalating coverage of obesity in UK newspapers: the evolution and framing of the “obesity epidemic” from 1996 to 2010. Obesity, 20(8), 1688-1695.
Swinburn, B. A., Sacks, G., Hall, K. D., McPherson, K., Finegood, D. T., Moodie, M. L., & Gortmaker, S. L. (2011). The global obesity pandemic: shaped by global drivers and local environments. The Lancet, 378(9793), 804-814.
Wann, M. (2009). The fat studies reader. E. Rothblum, & S. Solovay (Eds.). NYU Press.
Předběžná náplň práce
Obezita je jedním z nejvážnějších problémů současné civilizace. Ač jsou její příčiny multifaktoriální, někteří autoři z nárůstu obezity viní média. Ty však mohou být viděna i z jiného pohledu. Mohou být vnímána jako prostředek pro aktivizaci lidí směrem ke zdravějšímu životnímu stylu a tím obezitu zmírňovat.

Práce vychází z tohoto druhého pohledu. Na základě konceptu health communication jsou formulovány některé požadavky ohledně informování o obezitě. K ověření skutečnosti, zda česká média fungují podle představ health communication, je v práci využita kvantitativní obsahová analýza.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Obesity is one of the most serious problems of the contemporary civilization. Although its causes are multifactorial, some authors blame media for the increase of obesity. However, media can also be seen from another perspective. It can be seen as a tool for activating people towards a healthier lifestyle and thus moderate obesity.

This work is based on this second view. On the basis of the health communication are formulated requirements on informing about obesity. I use quantitative content analysis to verify whether Czech media works according to these requirements.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK