Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motivace, projevy a cíle culture jammingu v českém prostředí
Název práce v češtině: Motivace, projevy a cíle culture jammingu v českém prostředí
Název v anglickém jazyce: Motivation, strategies and goals of culture jamming in czech surroundings
Klíčová slova: Culture jamming, kulturní sabotáž, subverze, politické umění, aktivismus, reklama, motivace
Klíčová slova anglicky: Culture jamming, culture sabotage, subversion, political art, activism, advertising, motivation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.07.2015
Datum zadání: 25.07.2015
Datum a čas obhajoby: 26.06.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2017
Oponenti: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Článek:

DERY, Marc. Culture Jamming: Hacking, Slashing, and Sniping in the Empire of Signs. In: Open Magazine Pamphlet Series Anthology. New Press, The; 1st edition, 1993. ISBN 978-1565840560.

kniha:

ADORNO, Theodor W. a Max HORKHEIMER. Dialektika osvícenství: filosofické fragmenty. Praha: OIKOYMENH, 2009. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 978-80-7298-267-7.

BAUMAN, Zygmunt. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. Studijní texty (Sociologické nakladatelství), s.149. ISBN 80-85850-90-7.

BONDANELLA, Peter E. Umberto Eco and the open text: semiotics, fiction, popular culture. New York: Cambridge University Press, 1997. ISBN 0521442001

CARPENTIER, Nico. Media and participation a site of ideological-democratic struggle. Bristol: Intellect, 2011. ISBN 9781841505244.

CERTEAU, Michel de. The practice of everyday life. Berkeley: University of California Press, c1984. ISBN 0520047508.

DEBORD, Guy. Společnost spektáklu. V Praze: Intu, 2007. ISBN 978-80-903355-5-4

FISKE, John. Television culture. New York: Methuen, 1987. ISBN 04-169-2440-9.

GROSS, Jason a Petr FERENC. Lehce kolébání okolním světem? His Voice. 2006. ISSN 1213-2438.
HALL, Stuart. Cultural Studies: Two Paradigm. Postwar British critical though. Vol.II. ISBN 0-7619-4367-6.

HEATH, Joseph a Andrew POTTER. Kup si svou revoltu!. V Praze: Rybka, 2012. ISBN 978-80-87067-12-3.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.

HORKHEIMER, Max. Traditionelle und kritische Theorie. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlaf, 1995. ISBN 3-596-11328-8.

JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York University Press, c2006. ISBN 9780814742815.

JENKINS, Henry. Textual poachers: television fans & participatory culture. New York: Routledge, 1992. Studies in culture and communication. ISBN 0415905729.

KLEIN, Naomi. Bez loga. Přeložil Pavel KAAS. Praha: Argo, 2005. Zip (Argo: Dokořán). ISBN 80-7203-671-8

MARX, Karl. Kapitál: kritika politické ekonomie. 6. vyd., 2. vyd. ve Svobodě. Praha: Svoboda, 1978.

MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9.

OGILVY, David. Vyznání muže reklamy. Praha 1995. Management Press. ISBN 80-85603-88-8

REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7

STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. SCAN. ISBN 80-85834-60-x.

web:

Adbusters. 19.4.2017. Dostupné z www: https://en.wikipedia.org/wiki/Adbusters

Adbusters: Corporate America Flag. Dostupné z www: http://subscribe.adbusters.org/products/corporate-america-flag

Anthrobace. Dostupné z www: http://anthrobase.com/Browse/Thm/index.html

Artlist: PodeBal. Dostupné z www: http://www.artlist.cz/skupiny/pode-bal-911/

Cause of the Bhopal Tragedy. Dostupné z www: http://www.bhopal.com/Cause-of-Bhopal-Tragedy

DERY, Mark. Kulturní sabotáž. 22.5.2009. Dostupné z www: https://www.iim.cz//wiki/index.php/Kulturni_samotaz

English Oxford living dictionary: Culture jamming. Dostupné z www: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/culture-jamming?q=CULTURE+JAMMING

Fotomontáž. 17.2.2016. Dostupné z www: https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotomont%C3%A1%C5%BE

GARKISCH, David a KALENSKÁ, Renata. Grégr si vyhádal" portrét mezi komunistickými kádry", 13.1.2000. Dostupné z www: http://www.hutka.cz/new/html/prohluk.html

Guma Guar: Kdo je v národním týmu?, 6.11.2008. Dostupné z www: http://artalk.cz/2008/11/06/guma-guar-kdo-je-v-narodnim-tymu/

Hactivism. 24.1.2011. Dostupné z www: https://www.iim.cz/wiki/index.php/Hactivism
http://pussywalk.cz/cs

John Fiske: Komodity a kultura. Dostupné z www: http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Lide/fiske.htm
Kulturní průmysl. 23.4.2009. Dostupné z www: http://www2.iim.cz/wiki/index.php/Kulturn%C3%AD_pr%C5%AFmysl

Media Guru: Web 2.0. Dostupné z www: https://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/web-2-0/

NAPIER, Jack a THOMAS, John. The BLF Manifesto. Dostupné z www: http://www.billboardliberation.com/manifesto.html

Occupy Wall street. Dostupné z www: https://www.adbusters.org/occupywallstreet/
Partyzánská válka. 26.3.2016. Dostupné z www: https://cs.wikipedia.org/wiki/Partyz%C3%A1nsk%C3%A1_v%C3%A1lka

PIORECKÁ, Kateřina a Karel, PIORECKÝ. Guerilla poetry(ing). Postdigitální hra ve veřejném prostoru. Dostupné z www: http://itvar.cz/guerrilla-poetrying-postdigitalni-hra-ve-verejnem-prostoru/

PodeBal. Dostupné z www: http://www.podebal.com/cv

PodeBal: Malík Urvi II. Dostupné z www: http://www.dox.cz/cs/vystavy/pode-bal-malik-urvi-ii

Produsage: A Working Definition. 31.12.2007. Dostupné z www: ://produsage.org/node/9

SEGAL, P. History and timeline. Dostupné z www: http://www.billboardliberation.com/indepth.html

Slovník cizích slov. Dostupné z www: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/mem

ŠEBEŠ, Marek. Michael de Certau. Dostupné z www: http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/certeau.htm

The Free Dictionary: Guerilla Theatre. Dostupné z www: http://www.thefreedictionary.com/guerrilla+theater

The Human Comedy, and the Illusions of Reality. 2011. Dostupné z www: http://www.guerrillatheatre.org/index.html

The Negativland story. Dostupné z www: http://www.negativland.com/news/?page_id=250

VESELKOVÁ, Hana. Internetové memy. 12.12.2010. Dostupné z www: https://cemolid.blogspot.com/2010/12/internetove-memy.html

Vojna (skupina). 30.3.2017. Dostupné z www: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojna_(skupina)

WikiLeaks. 13.4.2017. Dostupné z www: https://cs.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks

Zdraví rozum proti ataku reklamy. Dostupné z www: http://pig-core.blogspot.nl/2008/10/zdrav-rozum-proti-ataku-reklamy-cesta-k.html

Ztohoven.com. Dostupné z www: http://www.ztohoven.com/

e-článek:

BARET, Daniel. Manipulace a rány pod pás. Antikapitalisté Yes Man bojuji tvrdě. Reflex. 20.8.2010. Dostupné z www: http://www.reflex.cz/clanek/zivot-a-styl/38197/manipulace-a-rany-pod-pas-antikapitaliste-yes-men-bojuji-tvrde.html

BATES, Thomas R. Gramsci and the Theory of Hegemony. JStor. Dostupné z www: https://www.jstor.org/stable/2708933?seq=1#page_scan_tab_contents

BĚLOHRADSKÝ, Václav. Den vyhlášení postdemokracie. Novinky.cz. 24.2.2010. Dostupné z www: https://www.novinky.cz/kultura/salon/192522-vaclav-belohradsky-den-vyhlaseni-postdemokracie.html

BEJTLER, Martin. Růžový tank byl začátek, následoval prostředník i trenýrky na Hradě. iDnes.cz. 28.4.2016. Dostupné z www: http://praha.idnes.cz/sovetsky-ruzovy-tank-vyroci-politicka-dila-fz6-/praha-zpravy.aspx?c=A160428_2242569_praha-zpravy_nub

COOK, D. Adorno's critical materialism. SAGE journals. Dostupné z www: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0191453706066977

COX, David. Notes on culture jamming. SAGE journals. Dostupné z www: http://mia.sagepub.com.ezproxy.is.cuni.cz/content/98/1/67.full.pdf+html

Člen Ztohoven Roman Týc vytvořil portréty z přebytku lidského popela. iDnes.cz. 25.9.2011. Dostupné z www: http://kultura.zpravy.idnes.cz/clen-ztohoven-roman-tyc-vytvoril-portrety-z-prebytku-lidskeho-popela-1mg-/vytvarne-umeni.aspx?c=A110927_103714_vytvarneum_ob

HAVELKOVÁ, Petra. Ubavit se k smrti s ruskými performery. iDnes.cz. 20.8.2015. Dostupné z www: http://petrahavelkova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=473379

JINDRA, Michal. Aljochinova z pussy v Jihlavě pochválila rudé trenky na hradě. iDnes.cz, 30.11.2015. Dostupné z www: http://jihlava.idnes.cz/aljochinova-z-pussy-riot-v-jihlave-dtr-/jihlava-zpravy.aspx?c=A151030_204248_jihlava-zpravy_neh

Kašpárek na scénu. Literární noviny. 11.1.2009. Dostupné z www: http://www.literarky.cz/component/content/article/294-

Kauza Hitler je gentleman: Prezdentova kancelář se musí omluvit Peroutkově vnučce za část výroků. Lidovky.cz. 1.9.2016. http://www.lidovky.cz/kauza-hitler-je-gentleman-prezidentska-kancelar-se-musi-omluvit-peroutkove-vnucce-gep-/zpravy-domov.aspx?c=A160901_145312_ln_domov_gib


KLUSÁK, Pavel. Negativland: neplánované pražské vystoupení dnes večer. Hospodářské noviny. 31.5.2007. Dostupné z www: http://ihned.cz/c1-46041360-negativland-neplanovane-prazske-vystoupeni-dnes-vecer

LAUSCHMANN, Jindřich. Infografika: Hactivismus, digitální forma odporu. TyInternety.cz. 29.3.2012. Dostupné z www: http://tyinternety.cz/novinky/infografika-hactivismus-digitalni-forma-odporu/

LUKÁŠKOVÁ, Gabriela. Ztohoven se odvrátili od Vorotnikova ze skupiny Vojna. Vadí jim, že podpořil Putina. Aktualně.cz. 26.9.2016. Dostupné z www: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ztohoven-se-odvratili-od-vorotnikova-ze-skupiny-vojna-vadi-j/r~6e7018f283f511e68afb002590604f2e/?redirected=1482397414

MAGID, Václav. Stručné dějiny šoku. Nový prostor. Dostupné z www: http://novyprostor.cz/clanky/438/strucne-dejiny-soku

Milan Mikuláštík (Guma Guar): Případ Týc je podle mého názoru jeden velký mediální kýč. Protisedi.cz. 29.2.2012. Dostupné z www: http://www.protisedi.cz/article/milan-mikulastik-guma-guar-pripad-tyc-je-podle-meho-nazoru-jeden-velky-medialni-kyc

MIKULÁŠTÍK, Milan. Tak trochu jiná reklama. Undergroundová kritika, nebo mainstreamová mašinérie? A2. 2008. Dostupné z www: https://www.advojka.cz/archiv/2008/39/tak-trochu-jina-reklama

MRÁZEK, Ondřej. Za robotu na žebrotu. Literární noviny. 10.7.2009. Dostupné z www: http://www.literarky.cz/kultura/art/1052-za-robotu-na-ebrotu

MUDROVÁ, Jana. Atomový hřib v ČT: soud skupinu Ztohoven osvobodil. Deník.cz. 25.3.2008. Dostupné z www: http://www.denik.cz/z_domova/ztohoven_soud20080325.html

Nejsem ten, kdo rozhýbal semafory, zmátl umělec ze Ztohoven soud. iDnes.cz. 16.4.2008. Dostupné z www: http://zpravy.idnes.cz/nejsem-ten-kdo-rozhybal-semafory-zmatl-umelec-ze-ztohoven-soud-psc-/domaci.aspx?c=A080416_113242_praha_pei

Nový tunel na Letné kopou umělci z Guma Guar. ČT24. 9.3.2011. Dostupné z www: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1279994-novy-tunel-na-letne-kopou-umelci-z-guma-guar

PILAŘ, David. Pojďte strávit den v hypermarketu Český sen. iDnes.cz. 23.4.2004. Dostupné z www: http://kultura.zpravy.idnes.cz/pojdte-stravit-den-v-hypermarketu-cesky-sen-fzh-/filmvideo.aspx?c=A040423_180425_filmvideo_dpi

Pražské billboardy postihla růžová smršť. Deník referendum. 7.10.2010. Dostupné z www: http://denikreferendum.cz/clanek/6452-prazske-billboardy-postihla-ruzova-smrst

Prolomit vlny: Vojna Wanted. Ať žijí Natalija a Oleg!. Radio Wave. 22.9.2016. Dostupné z www: http://www.rozhlas.cz/radiowave/prolomitvlny/_zprava/prolomit-vlny-vojna-wanted-at-ziji-natalija-a-oleg--1652532

Rudé trenky nad Hradem zaujaly svět. Je to rýpnutí do Zemana, píše APOD. iDnes.cz. 20.9.2015. Dostupné z www: http://zpravy.idnes.cz/rude-tranky-nad-hradem-akce-skupiny-ztohoven-fnc-/domaci.aspx?c=A150920_140743_vary-zpravy_jav

Ruský obří penis je nominován na státní cenu. Autoři jsou ale za mřížemi. iDnes.cz. 14.2.2011. Dostupné z www: http://kultura.zpravy.idnes.cz/rusky-obri-penis-je-nominovan-na-statni-cenu-autori-jsou-ale-za-mrizemi-13b-/vytvarne-umeni.aspx?c=A110214_155209_vytvarneum_ob

Ruští výtvarníci bojují proti petrohradské policii obřím penisem. iDnes.cz. 17.6.2010. Dostupné z www: http://kultura.zpravy.idnes.cz/rusti-vytvarnici-bojuji-proti-petrohradske-policii-obrim-penisem-1dg-/vytvarne-umeni.aspx?c=A100617_093626_vytvarneum_ob

RYCHLÁ, Jana. Zasáhli jsme na citlivém místě. A2. 2008. Dostupné z www: http://www.advojka.cz/archiv/2008/39/zasahli-jsme-na-citlivem-miste
SHIFMAN, Limor. Memes in a digital world: Reconciling with a Conceptual Troublemaker, 26.3.2013. Dostupné z www: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcc4.12013/full

Skupina Guma Guar zkoumá na Staroměstské radnici zdejší Meze tolerance. ČT24. 23.4.2008. Dostupné z www: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1456693-skupina-guma-guar-zkouma-na-staromestske-radnici-zdejsi-meze-tolerance

STEJSKAL, Jakub. O pojmu politické umění. A2. Dostupné z www: https://www.advojka.cz/archiv/2006/48/o-pojmu-politicke-umeni

ŠŤASTNÝ, Ondřej. Ztohoven: Vyděšeným k smrti se omlouváme. iDnes.cz. 19.6.2007. Dostupné z www: http://zpravy.idnes.cz/ztohoven-vydesenym-k-smrti-se-omlouvame-ffb-/domaci.aspx?c=A070619_084347_domaci_bar

Trenky jsou jen začátek. Standarta uletěla, říká člen skupiny Ztohoven. iDnes.cz. 21.9.2015. Dostupné z www: http://zpravy.idnes.cz/standarta-nejspis-uletela-dco-/domaci.aspx?c=A150921_104314_domaci_zt

TROJÁNEK, Hynek. Proč letos neničím billboardy. A2. 7.11 2014. dostupné z www: http://a2larm.cz/2014/10/proc-letos-nenicim-billboardy/

TŘEČEK, Čeněk. Ztohoven: dalo se toho udělat mnohem víc. iDnes.cz. 20.6.2007. Dostupné z www: http://zpravy.idnes.cz/ztohoven-dalo-se-toho-udelat-mnohem-vic-d99-/domaci.aspx?c=A070619_151342_domaci_cen

VÁLKOVÁ, Hana. Výtvarník Týc: Zajdu si na oběd a nastoupím do vězení, zatýkání nechci. iDnes.cz. 21.2.2012. Dostupné z www: http://zpravy.idnes.cz/vytvarnik-tyc-zajdu-si-na-obed-a-nastoupim-do-vezeni-zatykani-nechci-1gn-/domaci.aspx?c=A120221_115507_domaci_hv

Ztohoven stáhli žalobu, po policii chtějí omluvu za zničené občanky. iDnes.cz. 12.7.2011. Dostupné z www: http://zpravy.idnes.cz/ztohoven-stahli-zalobu-po-policii-chteji-omluvu-za-znicene-obcanky-1pg-/krimi.aspx?c=A110712_120847_krimi_wlk

Ztohoven zveřejnili mobily poslanců i prezidenta, objevily se na internetu. iDnes.cz. 21.11.2012. Dostupné z www: http://zpravy.idnes.cz/ztohoven-zverejnili-cisla-na-politiky-i-prezidenta-fhr-/domaci.aspx?c=A121121_224026_zahranicni_brd
Předběžná náplň práce
Fenomén culture jamming není v českém prostředí až tak známý. Rozhodla jsem se tedy, že se ve své práci zaměřím na vymezení tohoto pojmu, který je někdy překládán také jako kulturní sabotáž. Na začátku této práce se snažím postihnout nejprve důležité teorie, které s ústředním pojmem souvisí. Dále se zaměřuji na to, jakým způsobem se culture jamming nejčastěji projevuje a jaké jeho formy jsou nejběžnější. V pasáži příkladů culture jammingu ve světě přibližuji důležitá zahraniční culture jammingová uskupení, včetně ukázek jejich akcí a performancí. Stejným způsobem mapuji také česká culture jammingová uskupení. Pro lepší ilustraci a přiblížení pojmu je celá tato teoretická pasáž doplněna o obrazovou přílohu. Součástí práce je také výzkumná část, která se zaměřuje na zmapování culture jammingu v českém prostředí. Především se v ní snažím cílit na zjištění, jaké jsou motivace, projevy a cíle českých kulturních sabotérů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The phenomenon of culture jamming is not so well known in the Czech Republic. So I decided to focus on defining this term, which is sometimes translated as cultural sabotage. At the beginning of this dissertation work, I try to introduce important theories that are related to the central concept. I also focus on how culture jamming most often express and what forms are most common. In the part of examples of culture jamming in the world, I try to describe the important foreign culture jamming´s groups, including demonstrations of their actions and performances. In the same way I map the Czech culture jamming groups. For a better illustration and approximation of the concept, the whole of this theoretical part is supplemented with a picture attachment. Part of the dissertation work is also a research part, which focuses on the mapping of culture jamming in the Czech Republic. Above all, I try to find out what are the motivations, speeches and goals of Czech cultural saboteurs.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK